Đăng ký người phụ thuộc cần giấy tờ gì?

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cần hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu 20-ĐK-TH-TCT
 • Bản chụp CCCD gắn chip với người phụ thuộc trên 14 tuổi
 • Bản chụp Giấy khai sinh với người phụ thuộc chưa thành niên
 • Các giấy tờ khác ví dụ: Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh chỉ phải đăng ký một lần, do đó khi thay đổi người phụ thuộc hoặc tăng, giảm số người phụ thuộc người nộp thuế cần nhanh chóng cập nhật lại thông tin người phụ thuộc để tránh sau này phát sinh việc bị truy thu thuế.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT thông tư 105/2020/TT-BTC

Cách thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc hoặc cắt giảm người phụ thuộc của cá nhân bạn có thể điều mẫu 20-ĐK-TH-TCT tại trang thuế điện tử hoặc sử dụng mẫu này tại phàn mềm kê khai thuế HTKK sau đó kết xuất sang XML để khai nộp.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT có các nội dung sau:

Tải: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT

Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

 • Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên (đang nộp Giấy tờ của người phụ thuộc là Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân): thì kê khai thông tin vào mục I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi (đang nộp Giấy tờ của người phụ thuộc là Giấy khai sinh): thì kê khai thông tin vào mục II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh                                                                         
 • Đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài thì:
 1. Nếu nộp Giấy tờ của người phụ thuộc là Giấy khai sinh thì kê khai thông tin vào mục II.
 2. Nếu nộp Giấy tờ của người phụ thuộc là Hộ chiếu thì kê khai thông tin vào mục I.
 • Chỉ tiêu [24]: là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ người phụ thuộc hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ người phụ thuộc thì chỉ tiêu [24] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế  đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thi chỉ tiêu [24] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.
 • Chỉ tiêu [25]: là thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống chỉ tiêu [25]) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại chỉ tiêu [25] theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc.

Lưu ý về nguyên tắc đăng ký người phụ thuộc

 1. Một người lao động (người nộp thuế) có thể đăng ký nhiều người phụ thuộc.
 2. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (Trong 1 năm 1 người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người lao động).
 3. Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.
 4. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho bản thân
 • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
 • Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về mẫu hồ sơ đăng ký người phụ thuộc, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc

+ Thủ tục thành lập công ty

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu