Hướng dẫn làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự (Đơn xin nhập ngũ) để được chấp nhận bạn cần đảm bảo nội dung đơn có những yếu tố sau:

 1. Khai đủ thông tin người xin nhập ngũ
 2. Trình bày rõ căn cứ chứng minh đủ điều kiện nhập ngũ
 3. Thông thường cách trình bày đơn ngắn gọn như sau:
 • Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự..........: Ghi tên địa phương nơi công dân sinh sống hoặc tên địa phương khác nơi có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.
 • Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.
 • Hiện đang ở: Ghi địa chỉ cụ thể nơi người làm đơn đang sinh sống.
 • Tình trạng sức khỏe: Điền dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe.
 • Hoàn cảnh bản thân: Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của người làm đơn, đang học hay đi làm, hoàn cảnh gia đình như thế nào…
 • Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Tải: Mẫu đơn xin tham gia NVQS tự nguyện mới nhất

Điều kiện được tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Công dân đăng ký tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

 • Tuổi đời của người tự nguyện tham gia NVQS:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

 • Tiêu chuẩn chính trị của người tự nguyện tham gia NVQS:

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 • Tiêu chuẩn sức khỏe của người tự nguyện tham gia NVQS:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

 • Tiêu chuẩn văn hóa của người tự nguyện tham gia NVQS:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Trên đây là hướng dẫn cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện, hy vọng các chia sẻ của Luật Trí Nam sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

>> Dịch vụ luật sư

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật

>> Tư vấn pháp luật thường xuyên