Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng có bắt buộc phải công chứng?

Pháp luật quy định chỉ các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà mới bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Do đó thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng chỉ phải công chứng khi tài sản chung là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng khi nào vô hiệu (Không có giá trị)?

Thỏa thuận giữa hai vợ chồng bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

✔ Việc chia tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

✔ Việc chia tài sản nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+ Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

+ Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

+ Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

+ Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Tham khảo: Thủ tục thuận tình ly hôn tại Hà Nội

Hướng dẫn soạn thảo thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN

CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2021, hai bên chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

NGƯỜI CHỒNG (Trong văn bản thỏa thuận này gọi tắt là Bên A):

NGƯỜI VỢ (Trong văn bản thỏa thuận này gọi tắt là Bên B):

Hai bên cùng nhau lập Văn bản thỏa thuận này với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VĂN BẢN THỎA THUẬN

Bên A có khoản nợ riêng là 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng) tại Ngân hàng …. Theo hợp đồng tín dụng số …………. Ngày.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG THỎA THUẬN

Hai bên thống nhất Bên A sẽ có nghĩa vụ thực hiện trả khoản nợ chung đã nói, cụ thể:

Số tiền nợ: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng)

Đối tượng được trả nợ: Ngân hàng ……….

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Thực hiện nghĩa vụ trả nợ như đã thỏa thuận;

- Thông báo với Ngân hàng …về việc nghĩa vụ trả nợ là thuộc Bên A không liên quan đến Bên B.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Được miễn trừ trách nhiệm trả nợ, trách nhiệm liên đới về khoản nợ trên.

- Yêu cầu Bên A thực hiện nghĩa vụ trả nợ để không ảnh hưởng đến mình.

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Văn bản thỏa thuận này, hai bên đồng ý với nội dung của văn bản và không có thắc mắc gì.

Hai bên cùng ký và điểm chỉ dưới đây để làm chứng:

BÊN A               BÊN B

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ pháp lý trọn gói trong việc:

✔ Tư vấn soạn thảo thỏa thuận chia tài sản chung có bao gồm chứng thực, làm chứng thỏa thuận cho vợ chồng

✔ Triển khai dịch vụ ly hôn trọn gói đảm bảo nhanh, uy tín

✔ Nhận dịch vụ luật sư đại diện khởi kiện phân chia tài sản chung vợ chồng

Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay Luật sư theo số 0934.345.745 để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

>> Nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng

>> Thủ tục xin ly hôn nhanh