Theo quy định thì tài sản cá nhân độc lập với tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, thêm vào đó nhiều trường hợp công ty ký hợp đồng nhưng tiền lại thanh toán qua tài khoản cá nhân, hoặc có nhiều trường hợp mà chủ thể giao dịch lại không phải chủ tài khoản chuyển và nhận tiền. Đây chính là lý do các bên sau khi chuyển khoản cần lập giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản để:

✔ Giúp các bên thỏa thuận và xác nhận việc khoản tiền chuyển khoản là để thực hiện giao dịch mà các bên đã chỉ định.

Ví dụ: Ông A đặt cọc mua đất của Bà B. Nhưng tiền đặt cọc đất lại được chuyển tiền từ Ông C (Em Ông A) cho Bà B.

Khi đó cần lập giấy xác nhận việc Ông C đã chuyển khoản tiền cho Bà B và tiền đó để đặt cọc cho việc mua bán đất giữa Ông A và Bà B.

✔ Giúp xác nhận tổng số tiền đã giao nhận giữa các bên

Ví dụ thứ hai là cùng một giao dịch mua bán giữa Ông A và Bà B nhưng tiền được chuyển nhiều lần, từ nhiều tài khoản, và có thể từ nhiều người mà Bên A nhờ để chuyển khoản cho Bà B. Khi đó giấy xác nhận đã nhận đủ tiền chuyển khoản là điều cần thiết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN TIỀN CHUYỂN KHOẢN

Tôi là: NGUYỄN VĂN A      CMTND số: 151515151515

Địa chỉ: Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng giấy này tôi xác nhận đã nhận đủ số tiền 10.000.000đ của Ông TRẦN VĂN B là tiền thanh toán đợt 1 cho việc mua 10 tấn gạo. Số tiền trên gồm:

- 5.000.000đ tiền chuyển từ tài khoản của Bà NGUYỄN THỊ C tới tài khoản của tôi ngày 29/02/2022.

- 5.000.000đ tiền chuyển từ tài khoản của Bà TRẦN THỊ D tới tài khoản của tôi ngày 30/02/2022.

Giấy xác nhận này được đi kèm với hợp đồng mua bán gạo số 01/2022/HĐMB.

Trên tình thần tự nguyện, không bị ép buộc lừa dối chúng tôi cùng ký, xác nhận dưới đây.

.. , ngày     tháng     năm 20...

NGƯỜI NHẬN TIỀN XÁC NHẬN

NGUYỄN VĂN A

Trên đây là chia sẻ nhanh của Luật sư Trí Nam về giấy xác nhận tiền chuyển khoản. Quý khách hàng cần tham khảo thêm các mẫu giấy biên nhận tiền chính xác và mới nhất vui lòng xem tại đường liên kết dưới đây:

Tham khảo: Các mẫu giấy biên nhận tiền chính xác