Giá trị của giấy biên nhận tiền trong giao dịch dân sự, kinh doanh

✔  Giấy biên nhận tiền thường là tài liệu đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền từ việc đặt cọc, giấy nhận tiền trong việc vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Do đó:

+ Trường hợp hợp đồng kinh tế ký kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp thì phiếu thu, phiếu chi là tài liệu được luật kế toán thay thế cho giấy nhận tiền. Khi các bên không dùng các biểu mẫu kế toán thông dụng mà dùng giấy biên nhận tiền thì giá trị xác lập việc thanh toán vẫn đảm bảo.

✔  Giấy nhận tiền cần thể hiện rõ bốn loại thông tin: Bên giao nhận tiền, số tiền được giao, thời điểm giao tiền và mục đích giao tiền. Với mục đích giao tiền thì tùy từng trường hợp các bên thường ghi nhận như sau

- Đối với giấy nhận tiền được dùng kết hợp với một thỏa thuận chính, hợp đồng chính thì nội dung trình bày mục đích nhận tiền chỉ cần ghi đơn giản. Ví dụ giấy nhận tiền đặt cọc nhà đất thì ghi như sau: Nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số,...

- Đối với giấy nhận tiền mà các bên mong muốn dùng nó như việc xác nhận cho giao dịch thực tế luôn thì phần nội dung trình bày mục đích nhận tiền cần viết rõ ví dụ: Nhận tiền đặt cọc cho việc mua ngôi nhà số ...với các thỏa thuận về tiến độ ký kết hợp đồng mua nhà như sau:...

Có thể nói giấy nhận tiền được mọi người sử dụng rất linh động và biến hóa trên thực tế, hiểu rõ bản chất giao dịch dân sự mình tiến hành kết hợp với kỹ năng pháp luật sẵn có sẽ giúp bạn vừa tích kiệm việc soạn thảo hợp đồng mà vẫn đảm bảo giá trị pháp lý.

Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không

Pháp luật không quy định việc giao nhận tiền phải công chứng, chứng thực nên giấy biên nhận tiền viết tay vẫn có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện về hiệu lực giao dịch dân sự quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể:

✔  Mục đích giao nhận tiền phù hợp với năng lực hành vi của các bên giao dịch và không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Ví dụ: Giấy biên nhận tiền để mua bán hàng hóa cấm như ma túy, pháp nổ,... sẽ bị coi là nội dung trái luật.

✔  Các bên giao dịch hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc

Tham khảo: Hiệu lực giấy vay nợ viết tay

Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay thông dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY NHẬN TIỀN

(Về việc:.............)

Tôi là:.......

Địa chỉ:...............

Số CMTND:

Có nhận của Ông/bà ...........

Số CMTND:............

Số tiền là: ...........

Bằng chữ:................

Lý do:.............

Chứng từ này được đi kèm với: ..

…….. , ngày     tháng     năm 20...

Người giao tiền                    Người nhận tiền

Giấy nhận tiền đặt cọc có nội dùng gì khác biệt?

Để tiện cho việc sử dụng của khách hàng, Luật sư chia sẻ mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc đơn giản để Quý khách hàng sử dụng

Tải: Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc thuê nhà

Tải: Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua hàng

Sử dụng giấy biên nhận tiền trong giao dịch dân sự

Giấy biên nhận tiền có thể sử dụng cho việc xác nhận khoản tiền đã nhận trong các giao dịch dân sự ví dụ:

✔ Giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

✔ Giấy xác nhận đã nhận tiền theo một giao dịch dân sự

Trường hợp Quý khách hàng gặp vướng mắc do việc giao nhận tiền, xác nhận nợ bị đối tác chối bỏ do không lập giấy biên nhận tiền, Quý vị hãy liên hệ dịch vụ luật sư Trí Nam để được trợ giúp. Thông tin liên hệ Luật sư vui lòng gọi 0934.345.745 - 0904.588.557.

Tham khảo: Thủ tục khởi kiện đòi nợ