Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không?

Theo quy định, giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giá trị chứng minh của giấy biên nhận tiền theo Luật sư thể hiện ở các điểm sau:

 1. Giấy biên nhận tiền thường là tài liệu đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền từ việc đặt cọc, giấy nhận tiền trong việc vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Do đó trường hợp hợp đồng kinh tế ký kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp thì phiếu thu, phiếu chi là tài liệu được luật kế toán thay thế cho giấy nhận tiền. Khi các bên không dùng các biểu mẫu kế toán thông dụng mà dùng giấy biên nhận tiền thì giá trị xác lập việc thanh toán vẫn đảm bảo.
 2. Giấy nhận tiền cần thể hiện rõ bốn loại thông tin: Bên giao nhận tiền, số tiền được giao, thời điểm giao tiền và mục đích giao tiền. Với mục đích giao tiền thì tùy từng trường hợp các bên thường ghi nhận như sau
 • Đối với giấy nhận tiền được dùng kết hợp với một thỏa thuận chính, hợp đồng chính thì nội dung trình bày mục đích nhận tiền chỉ cần ghi đơn giản. Ví dụ giấy nhận tiền đặt cọc nhà đất thì ghi như sau: Nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số,...
 • Đối với giấy nhận tiền mà các bên mong muốn dùng nó như việc xác nhận cho giao dịch thực tế luôn thì phần nội dung trình bày mục đích nhận tiền cần viết rõ ví dụ: Nhận tiền đặt cọc cho việc mua ngôi nhà số ...với các thỏa thuận về tiến độ ký kết hợp đồng mua nhà như sau:...

Có thể nói giấy nhận tiền được mọi người sử dụng rất linh động và biến hóa trên thực tế, hiểu rõ bản chất giao dịch dân sự mình tiến hành kết hợp với kỹ năng pháp luật sẵn có sẽ giúp bạn vừa tích kiệm việc soạn thảo hợp đồng mà vẫn đảm bảo giá trị pháp lý.

Hữu ích: Dịch vụ luật sư uy tín

Điều kiện để giấy biên nhận tiền có giá trị là gì?

Giấy biên nhận tiền với vai trò là chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền trên thực tế nên việc xác định giá trị của giấy biên nhận tiền rất quan trọng. Có thể hiểu nôm na là: Giấy biên nhận tiền được lập nhưng không có giá trị đồng nghĩa với việc có giao tiền nhưng như chưa giao. Theo luật sư thì giấy biên nhận tiền có giá trị khi đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Việc giao nhận tiền là có thực, không phải là giao dịch giả tạo hoặc tạo lập nhằm chốn tránh nghĩa vụ cho các bên giao nhận tiền.
 2. Chủ thể giao nhận tiền có đủ năng lực hàng vi dân sự khi thực hiện giao dịch.
 3. Nội dung giao nhận tiền không vi phạm điều cấm của luật.

Theo 3 tiêu chí này thì việc xác nhận tiền mua bán hàng hóa thông qua việc ký sổ của các tiểu thương hiện tại là có giá trị pháp lý để chứng minh đã thực hiện việc trả tiền, giao tiền.

Mẫu giấy biên nhận tiền mặt chuẩn quy định

Tải: Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

(Về việc: Trả tiền vay)

Hôm nay ngày 08 tháng 01 năm 20... tại số 88 đường Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (BÊN A):

Họ và tên -> Số CCCD -> Địa chỉ

BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B):

Họ và tên -> Số CCCD -> Địa chỉ

Chúng tôi lập giấy biên nhận tiền với các nội dung sau:

1. Số tiền Bên A giao cho Bên B: 1.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ đồng.

2. Nội dung giao tiền: Trả tiền vay.

3. Ngày trả: 08/01/2022

Chứng từ này được đi kèm với:

Hai bên trên cơ sở minh mẫn, không bị lừa dối ép buộc cùng ký xác nhận dưới đây.

.. , ngày     tháng     năm 20...

BÊN GIAO TIỀN                   BÊN NHẬN TIỀN

Mẫu giấy đặt cọc mua đất viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

GIẤY ĐẶT CỌC

Hôm nay .... /.... /20..., chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

I. BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà)/                                                       Sinh năm:

CMTND/CCCD:

Địa chỉ:

II. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà)/                                                       Sinh năm:

CMTND/CCCD:

Địa chỉ:

Hai bên ký kết Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất với các thỏa thuận sau đây:

1. Số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

2. Đặt cọc để mua bán thửa đất số ...., tờ bản đồ số .... tại ...., huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Giấy chứng nhận QSDĐ số .... do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày ..... thuộc sở hữu của Bên B.

3. Số tiền thỏa thuận mua bán đất: ...... VND (...).

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B số tiền mua bán đất còn lại là:

Vào cùng thời điểm hai bên ký hợp đồng công chứng mua bán đất.

4. Bên B có trách nhiệm thanh toán phí công chứng, phí và thuế sang tên quyền sử dụng đất.

5. Hợp đồng đặt cọc có hiệu lực kể từ ngày ký, hai bên công chứng hợp đồng mua bán đất chậm nhất là ngày:        /      /20....

Bên mua không mua đất thì mất tiền cọc, Bên bán không bán đất phạt cọc gấp 02 (hai) lần số tiền cọc.

6. Bên B cam kết đất không tranh chấp và thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B tại thởi điểm mua bán đất.

Các bên đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng, trên tinh thần tự nguyện không nhầm lẫn, không bị ép buộc cùng ký tên dưới đây.

BÊN ĐẶT CỌC                         BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

Cách giao nhận tiền thế nào hợp pháp

Việc giao nhận tiền không chỉ cần xác lập số tiền giao nhận là đúng, là đủ mà còn phải đảm bảo số tiền được giao nhận đúng nội dung mà các bên mong muốn xác lập. Do đó theo Luật sư Trí Nam:

 • Thứ nhất, đối với việc giao nhận tiền mà một bên là tổ chức, hoặc là chủ thể mà pháp luật yêu cầu riêng nếu có giao nhận tiền thì các bên cần chấp hành đúng. Ví dụ: Người nhận tiền là người được ủy quyền của bên bán hàng thì bên mua hàng khi giao tiền cần yêu cầu người nhận tiền xuất trình đủ tài liệu chứng minh quyền nhận tiền mua bán hàng rồi hãy giao tiền.
 • Thứ hai, đối với việc giao nhận tiền mà nhằm xác lập một giao dịch dân sự có điều kiện như đặt cọc, đặt chỗ, trả trước,... thì bên giao tiền cần xác lập chi tiết nội dung chuyển tiền khi giao nhận.
 • Thứ ba, các bên khi giao nhận tiền không được vi phạm các điều cấm của pháp luật ví dụ: Vi phạm quy định về sử dụng ngoại tệ.

Hướng dẫn lập, viết giấy biên nhận tiền chính xác

 • Giấy biên nhận tiền có cần lập tại phòng công chứng?
 1. Mọi người ai cũng biết giao nhận tiền tại phòng công chứng sẽ an toàn hơn, nhưng ít ai hiểu rõ vì sao? Luật sư Trí Nam xin được làm rõ như sau: Theo quy định thì tài liệu công chứng được công nhận là chứng cứ và không phải xác minh khi tranh chấp. Đó là lý do nếu bạn lập giấy biên nhận tiền tại phòng công chứng thì sẽ đảm bảo giá trị pháp lý hơn. Những lo lắng về việc: Giao tiền mà người ta phủ nhận, Giao tiền để thực hiện các giao dịch mà bạn lo lắng pháp luật không cho,... sẽ được loại trừ.
 2. Nói như vậy không phải chúng tôi khuyến nghị các bạn nên công chứng giấy biên nhận tiền. Chúng tôi thấy không cần thiết và không cần phải tốn kém chi phí cho việc này, bởi kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thực tiễn Luật sư thấy rằng nếu giấy biên nhận tiền viết tay được lập người thực, việc thực thì chẳng bên nào phủ nhận được cả.
 • Giao nhận tiền mặt mà không lập giấy giao nhận tiền có được không?
 1. Pháp luật không quy định việc giao nhận tiền bắt buộc phải lập thành văn bản, do đó việc giao nhận tiền mặt trực tiếp không làm vô hiệu giao dịch này. Tuy nhiên về mặt chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra thì người giao tiền có nghĩa vụ chứng minh mình đã giao tiền cho bên kia, vì thế câu hỏi đặt ra là “Giao tiền không viết giấy thì khi cần chứng minh đã giao tiền thì mình chứng minh bằng cách nào?” . Như vậy việc cần quan tâm chỉ là có cần phải lập giấy giao nhận tiền bằng văn bản hay không mà thôi.
 2. Thực tiễn, thông qua người làm chứng khách quan, hoặc thông qua nội dung bên nhận tiền xác nhận lại việc đã nhận đủ tiền qua zalo, tin nhắn, email là một phương thức cũng thường được sử dụng. Các phương thức này có thể được hoặc không được Tòa án chấp nhận là chứng cứ đã giao tiền nhưng nó cho Hội đồng xét xử nhìn thấy sự thật khách quan là có việc giao tiền trên thực tế, góp phần ban hành quyết định/ bản án đúng pháp luật và đảm bảo công bằng.
 • Hiệu lực của giấy biên nhận tiền viết tay

Pháp luật không quy định việc giao nhận tiền phải công chứng, chứng thực nên giấy biên nhận tiền viết tay vẫn có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện về hiệu lực giao dịch dân sự quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể:

✔  Mục đích giao nhận tiền phù hợp với năng lực hành vi của các bên giao dịch và không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Ví dụ: Giấy biên nhận tiền để mua bán hàng hóa cấm như ma túy, pháp nổ,... sẽ bị coi là nội dung trái luật.

✔  Các bên giao dịch hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

 • Tranh chấp về việc giao nhận tiền trong thực tiễn

Luật Trí Nam với vai trò Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đã giúp rất nhiều thân chủ giải quyết tranh chấp liên quan đến việc thanh toán, trả tiền, giao nhận tiền trên thực tế. Đương nhiên khi khách hàng cần mời luật sư thì đều ở thế yếu bởi sự chủ quan, hoặc bất cẩn trong việc giao kết, xác lập đã thực hiện nghĩa vụ trả tiền của mình. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn trong nghề, căn cứ vào quy định pháp luật về “chứng cứ” về logic nhân quả chúng tôi vẫn giúp Hội đồng xét xử công nhận việc đã trả tiền trên thực tế, từ đó lợi ích thân chủ được bảo vệ. Quý khách hàng ngay hôm nay nếu có tranh chấp liên quan hãy liên hệ với Công ty Luật Trí Nam để được tư vấn.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về giấy biên nhận tiền viết tay, hy vọng nội dung sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Xem thêm:

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền