Giấy biên nhận tiền là gì? Giấy nhận tiền viết tay có giá trị không?

Theo Luật Trí Nam, Giấy biên nhận tiền là văn bản xác lập việc giao nhận tiền trong giao dịch dân sự, thương mại. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giá trị chứng minh của giấy biên nhận tiền theo Luật sư thể hiện ở các điểm sau:

1. Giấy biên nhận tiền thường là tài liệu đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền từ việc đặt cọc, giấy nhận tiền trong việc vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Do đó trường hợp hợp đồng kinh tế ký kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp thì phiếu thu, phiếu chi là tài liệu được luật kế toán thay thế cho giấy nhận tiền. Khi các bên không dùng các biểu mẫu kế toán thông dụng mà dùng giấy biên nhận tiền thì giá trị xác lập việc thanh toán vẫn đảm bảo.

2. Giấy nhận tiền cần thể hiện rõ bốn loại thông tin: Bên giao nhận tiền, số tiền được giao, thời điểm giao tiền và mục đích giao tiền. Với mục đích giao tiền thì tùy từng trường hợp các bên thường ghi nhận như sau

  • Đối với giấy nhận tiền được dùng kết hợp với một thỏa thuận chính, hợp đồng chính thì nội dung trình bày mục đích nhận tiền chỉ cần ghi đơn giản. Ví dụ giấy nhận tiền đặt cọc nhà đất thì ghi như sau: Nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số,...
  • Đối với giấy nhận tiền mà các bên mong muốn dùng nó như việc xác nhận cho giao dịch thực tế luôn thì phần nội dung trình bày mục đích nhận tiền cần viết rõ ví dụ: Nhận tiền đặt cọc cho việc mua ngôi nhà số ...với các thỏa thuận về tiến độ ký kết hợp đồng mua nhà như sau:...

Có thể nói giấy nhận tiền được mọi người sử dụng rất linh động và biến hóa trên thực tế, hiểu rõ bản chất giao dịch dân sự mình tiến hành kết hợp với kỹ năng pháp luật sẵn có sẽ giúp bạn vừa tích kiệm việc soạn thảo hợp đồng mà vẫn đảm bảo giá trị pháp lý.

Quảng cáo: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trọn gói 1.000K

Điều kiện để giấy biên nhận tiền có giá trị là gì?

Giấy biên nhận tiền với vai trò là chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền trên thực tế nên việc xác định giá trị của giấy biên nhận tiền rất quan trọng. Có thể hiểu nôm na là: Giấy biên nhận tiền được lập nhưng không có giá trị đồng nghĩa với việc có giao tiền nhưng như chưa giao. Theo luật sư thì giấy biên nhận tiền có giá trị khi đảm bảo các điều kiện sau:

  1. Việc giao nhận tiền là có thực, không phải là giao dịch giả tạo hoặc tạo lập nhằm chốn tránh nghĩa vụ cho các bên giao nhận tiền.
  2. Chủ thể giao nhận tiền có đủ năng lực hàng vi dân sự khi thực hiện giao dịch.
  3. Nội dung giao nhận tiền không vi phạm điều cấm của luật.

Theo 3 tiêu chí này thì việc xác nhận tiền mua bán hàng hóa thông qua việc ký sổ của các tiểu thương hiện tại là có giá trị pháp lý để chứng minh đã thực hiện việc trả tiền, giao tiền.

Dịch vụ nổi bật: Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội

Mẫu giấy biên nhận tiền thông dụng năm 2022

Tải: Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

(Về việc: Trả tiền vay)

Hôm nay ngày 08 tháng 01 năm 2022 tại số 88 đường Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (BÊN A):

Họ và tên -> Số CCCD -> Địa chỉ

BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B):

Họ và tên -> Số CCCD -> Địa chỉ

Chúng tôi lập giấy biên nhận tiền với các nội dung sau:

1. Số tiền Bên A giao cho Bên B: 1.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ đồng.

2. Nội dung giao tiền: Trả tiền vay.

3. Ngày trả: 08/01/2022

Chứng từ này được đi kèm với:

Hai bên trên cơ sở minh mẫn, không bị lừa dối ép buộc cùng ký xác nhận dưới đây.

…….. , ngày     tháng     năm 20...

BÊN GIAO TIỀN                   BÊN NHẬN TIỀN

Cách giao nhận tiền thế nào hợp pháp

Việc giao nhận tiền không chỉ cần xác lập số tiền giao nhận là đúng, là đủ mà còn phải đảm bảo số tiền được giao nhận đúng nội dung mà các bên mong muốn xác lập. Do đó theo Luật sư Trí Nam:

  • Thứ nhất, đối với việc giao nhận tiền mà một bên là tổ chức, hoặc là chủ thể mà pháp luật yêu cầu riêng nếu có giao nhận tiền thì các bên cần chấp hành đúng. Ví dụ: Người nhận tiền là người được ủy quyền của bên bán hàng thì bên mua hàng khi giao tiền cần yêu cầu người nhận tiền xuất trình đủ tài liệu chứng minh quyền nhận tiền mua bán hàng rồi hãy giao tiền.
  • Thứ hai, đối với việc giao nhận tiền mà nhằm xác lập một giao dịch dân sự có điều kiện như đặt cọc, đặt chỗ, trả trước,... thì bên giao tiền cần xác lập chi tiết nội dung chuyển tiền khi giao nhận.
  • Thứ ba, các bên khi giao nhận tiền không được vi phạm các điều cấm của pháp luật ví dụ: Vi phạm quy định về sử dụng ngoại tệ.

Trên đây là một số chia sẻ hữu ích của Luật sư Trí Nam về giấy biên nhận tiền. Quý khách hàng có tranh chấp phát sinh về giao nhận tiền cần luật sư trợ giúp hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được các yêu cầu từ quý vị.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 - 0904.588.557

Xem thêm:

>> Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

>> Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế uy tín