Mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ số nhà hiện tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng .... năm ....

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SỐ NHÀ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình I

Tôi là:                                                  Giới tính:

Sinh ngày

CMTND số

HKTT:

Chỗ ở hiện tại

Hiện tôi đang sở hữu căn nhà: Số 2B ngõ 154 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Để tiện cho việc sử dụng và kinh doanh căn nhà nói trên tôi đề nghị UBND phường Mỹ Đình I xác nhận cho tôi căn nhà số Số 2B ngõ 154 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội và căn nhà số: .... Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ....) là cùng một địa chỉ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG MỸ ĐÌNH I         NGƯỜI LÀM ĐƠN

Thay đổi địa chỉ công ty 900.000đ gọi 0934.345.745

Cách xin xác nhận địa chỉ số nhà hiện tại

Khi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi nhận số nhà do khi cấp sổ đỏ chưa có số nhà, hoặc trên sổ đỏ ghi sai số nhà do thay đổi về địa giới hành chính,... Trường hợp này bạn có thể xin xác nhận địa chỉ số nhà theo một trong các cách thức sau:

  • Xin UBND xã phường xác nhận số nhà cho thửa đất ghi nhận trên GCN quyền sử dụng đất.
  • Xin UBND xã phường xác nhận địa chỉ số nhà hiện tại và địa chỉ ghi trên GCN quyền sử dụng đất là cùng một căn nhà.
  • Xin UBND xã phương xác định số nhà hiện tại do chưa được cấp GCN số nhà.

Xin xác nhận số nhà để thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cho thuê nhà

Doanh nghiệp khi thuê nhà làm trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh phải thống nhất thông tin giữa địa chỉ ghi trên giấy phép hoạt động của địa điểm kinh doanh với hợp đồng thuê. Thông thường khi đăng ký lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp phải sử dụng địa chỉ thực tế nên nếu các giấy tờ chủ nhà hiện có không nói lên việc căn nhà đăng thuê là căn nhà như địa chỉ chủ nhà cung cấp thì bạn cần yêu cầu chủ nhà xin cấp giấy xác nhận số nhà tại UBND cấp xã phường.

Xem thêm:

>> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

>> Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh