Khi nào thủ tục khai nhận thừa kế sẽ thực hiện tại Hà Nội?

Căn cứ Khoản 2, Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trường hợp được khai nhận thừa kế nhà đất tại Hà Nội là:

✔ Nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản là ở Hà Nội.

✔ Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì nhà đất tại Hà Nội sẽ thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế tại Hà Nội.

Hướng dẫn khai nhận thừa kế nhà đất tại Hà Nội

✔ Thủ tục lập biên bản thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế

- Khi đi khai nhận di sản thừa kế là tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di sản. Cơ quan tiến hành khai nhận di sản thừa kế có thể bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường.

- Người khai nhận thừa kế cần mang theo những giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu di sản để lại là bất động sản như nhà cửa, đất đai, công trình xây dựng khác; Giấy chứng tử; Giấy tờ tùy thân của những người nhận thừa kế; giấy tờ khác nếu có (như: Giấy khai sinh của anh/chị/em; giấy chứng tử của bố mẹ người mất; giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản;…).

Khi xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hồ sơ khai nhận di sản thừa kế sẽ được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện mở thừa kế niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tin được niêm yết công khai, nếu không nhận được tố cáo hay khiếu nại gì thì cơ quan công chứng sẽ tiến hành công chứng văn bản chia di sản thừa kế theo quy định tại Điều 57 Luật Công chứng 2014.

✔ Thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 Theo Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện tại văn phòng đăng ký đất đai quận/ huyện. Để làm thủ tục hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà đất là di sản thừa kế;

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;

+ Giấy tờ tùy thân của những người thừa kế; những giấy tờ khác chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật như là: Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn,...

Sau khi mở thừa kế, những người thừa kế có thể thỏa thuận chia di sản thừa kế hoặc thỏa thuận thực hiện các nghĩa vụ tài sản của người để lại thừa kế. Trường hợp có tranh chấp về di sản, người thừa kế có quyền khởi kiện chia thừa kế yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp đó. Tuy nhiên, thời hạn yêu cầu Tòa án chia di sản do pháp luật quy định. Trong thời hạn đó, nếu những người thừa kế không thỏa thuận được việc chia di sản thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Hết thời hạn do pháp luật quy định mà những người thừa kế không yêu cầu chia di sản thì di sản sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tham khảo: Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế