Giấy ủy quyền, giấy ủy quyền cá nhân là gì?

  • Giấy ủy quyền là văn bản hành chính ghi nhận việc bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền (Theo Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP; và Điều 135 Bộ luật dân sự 2015).
  • Nghị định 30 Luật Trí Nam trích dẫn là văn bản quy định về công tác văn thư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Nên việc ủy quyền cá nhân cho cá nhân không chịu sự điều chỉnh của Nghị định này. Theo chúng tôi “Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản ghi nhận việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền”. Giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân có bản chất là một giao dịch, thỏa thuận dân sự nên sẽ áp dụng theo Bộ luật dân sự 2015.

Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân được không?

Giấy ủy quyền cá nhân là một thỏa thuận dân sự nên chủ thể giao kết của giấy ủy quyền là hai cá nhân hoàn toàn hợp pháp. Cá nhân ở đây có thể là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài miễn sao có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân có xác nhận của địa phương

Tải: Mẫu giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương

Nội dung giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân có xác nhận của địa phương như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

​Họ và tên: NGUYỄN VĂN A    Sinh ngày: 05/05/19…

CCCD số

Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

​Họ và tên: NGUYỄN VĂN B    Sinh ngày: 10/10/19…

Sinh ngày:

CCCD số

Địa chỉ:

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Bên A ủy quyên cho Bên B thay mặt liên hệ UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục xin Bản trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Từ ngày …/…/20… đến khi công việc tại Điều 1 được hoàn thành.

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không?

Theo khoản 1 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.” do đó hình thức giấy ủy quyền phải lập thành văn bản.

Giấy ủy quyền viết tay đảm bảo điều kiện về hình thức lập giấy ủy quyền nên nó đảm bảo giá trị sử dụng của giấy ủy quyền cá nhân.

Giấy ủy quyền cá nhân có thời hạn sử dụng bao lâu?

  • Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể về giấy ủy quyền, mà quy định về ủy quyền thông qua hợp đồng.
  • Theo Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy theo quy định trên thời hạn của hợp đồng ủy quyền được xác định trong ba trường hợp:

  1. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận;
  2. Thời hạn ủy quyền do pháp luật quy định;
  3. Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Làm ủy quyền cá nhân cần những giấy tờ gì?

Theo quy định hiện nay Căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu là giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp mà công dân có thể sử dụng để tham gia giao kết các giao dịch dân sự. Theo đó khi làm giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân bạn sẽ cần:

  • Bản gốc Căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu.
  • Giấy xác nhận thông tin cư trú CT07 (Chỉ áp dụng khi công dân dùng hộc chiếu hoặc căn cước công dân chưa gắn chip).
  • Giấy ủy quyền theo mẫu của UBND xã phường xin xác nhận.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân có xác nhận của địa phương, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Dịch vụ nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền