Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ quá hạn đơn giản

Với các khoản nợ quá hạn thì doanh nghiệp không thể kỳ vọng gửi 01 công văn là đối tác sẽ trả tiền. Do đó công văn đòi nợ cần triển khai gửi theo một lộ trình có chủ đích với các nội dung thay đổi, gia tăng dần các nghĩa vụ áp đặt cho bên nợ để tạo thiện chí trả nợ. Công văn đòi nợ gửi lần đầu có thể dùng mẫu đơn giản sau đây:

TÊN CÔNG TY …

Số: 01/CV/20…

V/v: Thanh toán tiền theo hợp đồng số …

 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày .... tháng .... năm ......

Kính gửi: CÔNG TY …

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty .... về việc …, chúng tôi đề nghị quý công ty thanh toán các khoản tiền sau:

...

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán tổng số tiền … đồng như đã nêu cho chúng tôi theo thông tin tài khoản nhận thanh toán như sau:

Tên tài khoản: Công ty .......

Số tài khoản: .... . tại Ngân hàng ...... – Chi nhánh .....

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn áp dụng trong giao dịch nào?

Tất cả các giao dịch có phát sinh nghĩa vụ thanh toán là những giao dịch phổ biến, xuất hiện với tần suất liên tục trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể tham gia. Từ hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ pháp lý, cho vay tín dụng,…. đều phát sinh nghĩa vụ thanh toán của bên mua/sử dụng dịch vụ/bên vay với bên bán/cung cấp dịch vụ/bên cho vay. Việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán là điều vẫn (có thể) xảy ra trong thực tiễn thực hiện mối quan hệ giao dịch giữa hai hoặc các bên liên quan.

Mẫu đề nghị thanh toán nợ quá hạn tế nhị nhất

Thực tế thấy được rằng xử lý nợ là một trong những vấn đề được cá nhân, doanh nghiệp đặt lên hàng đầu và muốn thu hồi nợ về sớm tuy nhiên để không làm mất lòng khách hàng thì thường sẽ gửi thông báo trước. Thông báo quá hạn thanh toán thường được cá nhân, tổ chức lập ra để thông báo đến tổ chức, cá nhân khác về việc quá hạn thanh toán một khoản chi phí nào đó.

Thanh toán là sự chuyển giao tài sản của một bên cho bên kia thường được sử dụng khi trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ trong một giao dịch có sự ràng buộc pháp lý. Các hình thức thanh toán phổ biến hiện nay là tiền mặt, chuyển khoản, tín dụng, ghi nợ,…

Ý nghĩa của công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn?

Căn cứ vào mức độ, phạm vi, giá trị hợp đồng trong giao dịch bị xâm phạm mà việc gửi công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết về mặt pháp lý.

  • Thứ nhất: Công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn là văn bản mang tính chất nhắc nhở lịch thanh toán đã trễ hẹn với bên vi phạm nghĩa vụ để họ có phương án tiến hành thực hiện nghĩa vụ và bồi thường vi phạm (nếu có) hoặc đưa ra phương án giải quyết trong thời gian tới trong trường hợp có khó khăn trong hoạt động kinh doanh dẫn tới chậm thanh toán.
  • Thứ hai: Công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn là văn bản pháp lý quan trọng chứng minh hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. Tại Điều 319, Luật Thương mại 2005, “thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm”. Thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm là khoảng thời gian được quy định rất không rõ ràng. Một trong những căn cứ để xác định quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có thể căn cứ vào công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn. Vì vậy, thời điểm gửi công văn đề nghị thanh toán nợ quá hạn còn liên quan đến thời hiệu được khởi kiện tại Tòa đối với tranh chấp thương mại.

Phương thức gửi đề nghị thanh toán hợp pháp

Theo Luật Trí Nam khi gửi đề nghị thanh toán doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng cần đảm bảo:

  • Phương thức thông báo gửi theo đúng thỏa thuận hoặc đúng quy định

Ví dụ: Hợp đồng thỏa thuận trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao hàng bên bán phải lập giấy đề nghị thanh toán gửi qua email và chuyển phát bản gốc đến trụ sở của bên mua hàng để được thanh toán.

  • Chứng từ gửi kèm giấy đề nghị thanh toán đầy đủ để phòng tránh việc phát sinh tranh chấp trong việc đối chiếu, xác nhận công nợ.
  • Chủ thể nhận đề nghị thanh toán phù hợp với thực tế.

Ví dụ: Giấy đề nghị thanh toán tiền văn phòng phẩm không nên gửi cho Giám đốc, mà nên gửi cho bộ phận hành chính văn phòng.

Các chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về giấy đề nghị thanh toán nợ quá hạn hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

+ Tải các mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

+ Thủ tục khởi kiện đòi nợ

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán