Tuổi ký hợp đồng lao động hiện nay?

Tuổi ký hợp đồng lao động được quy định tại khoản 4 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;
  • Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
  • Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.”

Ví dụ: Người lao động từ 15 đến 18 tuổi thì khi ký hợp đồng lao động với công ty phải nộp kèm văn bản đồng ý của cha mẹ.

Điều kiện ký hợp đồng lao động bao gồm:

  • Hợp đồng lao động được ký kết trên nguyên tắc tự do, bình đẳng.
  • Nội dung hợp đồng lao động không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội và trái thỏa ước lao động tập thể.
  • Chủ thể hợp đồng lao động (Bao gồm người lao động và người sử dụng lao động) có đủ các điều kiện quy định tại Điều 18 Bộ luật lao động 2019 đã trích dẫn ở trên như Độ tuổi lao động, …
  • Thời hạn lao động trên 03 tháng phải lập hợp đồng lao động bằng văn bản.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Ví dụ: Công ty thuê nhân viên kinh doanh với thời hạn hợp đồng lao động 12 tháng thì: Hợp đồng lao động phải lập thành văn bản + Mẫu hợp đồng lao động đúng quy định + Nếu thuê người lao động dưới 18 tuổi thì phải đám ứng các điều kiện đã nói.

Nguyên tắc tự do khi ký hợp đồng lao động như sau

Đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc cho công dân. Nguyên tắc tự do, tự nguyện biểu hiện về mặt chủ quan của các bên tham gia ký kết hợp đồng lao động, các chủ thể hoàn toàn tự do về mặt ý chí và tự nguyện về lý trí. Mọi hành vi cưỡng bức, dụ dỗ, lừa gạt… thì hợp đồng lao động luôn bị coi là vô hiệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ý chí chủ quan của chủ thể bị chi phối bởi ngừi thứ ba, đó là trường hợp người lao động dưới 15 tuổi khi giao kết hợp đồng lao động với một số công việc được pháp luật cho phép bao giờ cũng phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, mặc dù vậy quy định này là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động dưới 15 tuổi.

Nguyên tắc bình đẳng khi ký hợp đồng lao động như sau

Người lao động và người sử dụng lao động có sự tương đồng về vị trí, tư cách, địa vị pháp lý và phương thức biểu đạt trong quan hệ giao kết hợp đồng lao động, bất cứ hành vi nào làm bất bình đẳng giữa các chủ thể đều bị coi là vi phạm pháp luật hợp đồng lao động. Tuy nhiên thực tế, khi tham gia quan hệ hợp đồng lao động giữa các chủ thể là không bình đẳng, điều này xuất phát từ địa vị kinh tế; rõ ràng người sử dụng lao động là kẻ mạnh hơn, có quyền tổ chức, điều hành lao động, trong khi đó  người lao động lại thường ở vị trí yếu thế bởi tài sản duy nhất để tham gia lao động là sức lao động, bị phụ thuộc vào người sử dụng lao động. Vì vậy, nguyên tắc bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động được nhấn mạnh ở khía cạnh pháp lý của quan hệ.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam quy định về ký kết hợp đồng lao động, hy vọng các quy định được trích dẫn sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong thực tiễn.

Tham khảo:

+ Dịch vụ làm giấy phép lao động

+ Thành lập công ty tại Hà Nội