Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty vốn nước ngoài và công ty Việt Nam có gì khác biệt?

Doanh nghiệp khi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh được Phòng ĐKKD nơi đặt trụ sở chính giải quyết theo thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cập nhật trạng thái thuế doanh nghiệp sang tình trạng “Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn” do đó:

✔ Do giải quyết theo thủ tục đăng ký doanh nghiệp nên việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty vốn nước ngoài và công ty Việt Nam là giống nhau.

✔ Công ty vốn nước ngoài và công ty Việt Nam có cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng nghĩa vụ cập nhật trạng thái thuế của doanh nghiệp được Phòng ĐKKD thực hiện nên theo Luật sư sự khác nhau này không ảnh hưởng đến thủ tục thông báo tạm ngừng của 2 loại công ty đã nêu.

✔ Một điểm khác nhau duy nhất đó là nghĩa vụ thông báo hoạt động dự án đầu tư của công ty vốn nước ngoài, nghĩa vụ này yêu cầu doanh nghiệp sau khi được Phòng ĐKKD cấp giấy xác nhận tạm ngừng hoạt động cần thông báo tới cơ quan quản lý đầu tư để được miễn nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh được miễn thực hiện các nghĩa vụ gì?

✔ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch thì căn cứ theo khoản 3 điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC sẽ được miễn lệ phí môn bài của năm.

✔ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch thì căn cứ theo Điều 14 thông tư 151/2014/TT-BTC sẽ không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế: Tờ khai thuế TNDN + Báo cáo tài chính năm + Phụ lục kèm theo tờ khai.

✔ Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế GTGT cho thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Các trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng không tròn 1 năm dương lịch thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ quyết toán thuế. (Trong 1 năm dương lịch tính từ 01/01 đến 31/12).

Tham khảo: Dịch vụ tư vấn thuế uy tín

Các bước thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh choc ơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

+ Bước 1: Lập hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Hà Nội sẽ phải thực hiện nộp hồ sơ online qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

+ Bước 3: Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh đồng thời cập nhật trạng thái thuế của doanh nghiệp sang tạm ngừng.

Tham khảo: Tư vấn luật doanh nghiệp

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa được phép đăng ký

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh giá rẻ

Luật Trí Nam nhận dịch vụ trọn gói trong việc đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho công ty vốn nước ngoài, công ty Việt Nam đảm bảo nhanh, uy tín. Dịch vụ được triển khai chuyên nghiệp kèm theo hỗ trợ tư vấn cho chủ doanh nghiệp giải quyết các tồn đọng về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và các giao dịch của doanh nghiệp đang có trong thời gian tạm ngừng phòng tránh phát sinh tranh chấp không đáng có. Chúng tôi hy vọng được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới. Thông tin liên hệ yêu cầu báo giá xin gọi 0934.345.745.

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh