Bỏ sổ hộ khẩu thường trú theo Luật cư trú 2020

Điều kiện đăng ký thường trú bao gồm:

 • Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.
 • Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:
 1. Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
 2. Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;
 3. Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.
 • Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
 1. Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
 2. Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
 • Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.
 • Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật cư trú 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020.

(Xem thêm điều kiện đăng ký thường trú cho các trường hợp khác tại Điều 20 Luật cư trú 2020)

Đăng ký thường trú cần những giấy tờ gì?

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 thông tư 56/2021);

 

 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 62/2021 ngày 29/6/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết điều luật khi công dân chưa đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng một trong các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các loại tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ( trong đó phải có thông tin về nhà ở).
 2. Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng ( đối với những dự án là công trình thì công trình phải được cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);
 3. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý thuộc sở hữu của nhà nước.
 4. Hợp đồng mua nhà hoặc giấy tờ chứng minh đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở từ những doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đầu tư xây dựng để bán.
 5. Giấy tờ thuê nhà, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của luật đất đai về nhà ở.
 6. Giấy tờ giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất cá nhân cho hộ gia đình, cá nhân.
 7. Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và đã có hiệu lực.
 8. Giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và các loại tài sản khác gắn liền với đất nếu không có một trong các giấy từ nêu trên.
 9. Giấy tờ chứng minh đăng ký, đăng kiểm quyền sở hữu, trường hợp nếu chưa có thì cần phải có sự xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã quy định về việc phương tiện được sử dụng để ở;
 10. Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn nhà ở hợp pháp là các văn bản cho thuê, cho mượn nhà ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của Luật đất đai 2013 và Luật nhà ở 2014.
 11. Giấy tờ do chính thủ trưởng, cơ quan tổ chức kế tên, đóng dấu, xác minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, tổ chức giao đất để làm nhà (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

Hồ sơ đăng ký thường trú khi chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác

Khi một người chuyển đến nơi cư trú mới, dù là nhà mua hay do thuê, mượn, ở nhờ cũng đều có thể đăng ký thường trú mới tại nhà ở đó (nhà ở không thuộc các trường hợp bị cấm đăng ký thường trú mới), riêng với nhà do thuê, mượn, ở nhờ, phải được chủ nhà đồng ý; nếu nhập vào hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý (lập hộ mới thì không cần ý kiến đồng ý của chủ hộ).

Thủ tục đăng ký thường trú online bao gồm:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú

Địa chỉ cổng thông tin dịch vụ công quản lý cư trú là: dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

 • Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký thường trú và scan hồ sơ để chuẩn bị khai nộp
 • Bước 3: Khai và nộp hồ sơ đăng ký thường trú online tại cổng dịch vụ công quản lý cư trú

1. Tại trang chủ, chọn mục “Đăng ký thường trú”

2. Tại mục “Thông báo thông tin hồ sơ” người dân có thể chọn nhận theo 02 cách: Qua email; Hoặc nhận qua Cổng thông tin.

3. Tại mục "Nhận kết quả giải quyết" người dân có thể chọn nhận theo 03 cách: Nhận trực tiếp; Qua email; Nhận qua Cổng thông tin.

4. Đính kèm thông tin hồ sơ theo yêu cầu

Lưu ý: Cần điền đủ thông tin theo yêu cầu để đính kèm hồ sơ

5. Xác nhận trách nhiệm trước pháp luật và gửi hồ sơ

6. Chỉnh sửa lại hồ sơ (nếu có)

Tại trang chủ chọn “Hồ sơ” sau đó chọn mục “Sửa hồ sơ”

7. Sau đó chọn Lưu và gửi hồ sơ.

 • Bước 4: Nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thường trú và chờ đến thời điểm hẹn trả kết quả trong thông báo.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về thủ tục đăng ký thường trú. Hướng dẫn mang tính chất tham khảo, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc khai báo thường trú.

Nổi bật:

Đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Giấy phép lao động cho người nước ngoài