Hướng dẫn sử dụng mẫu HK02 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu sử dụng trong các thủ tục sau:

✔  Dùng mẫu HK02 để xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất, rách nát.

✔  Dùng mẫu HK02 để xin cấp lại sổ hộ khẩu khi thay đổi thông tin nhân khẩu, bao gồm cả thủ tục xin tách khẩu

✔  Dùng mẫu HK02 để xin xác nhận tạm trú cho người tạm trú nhưng chưa có thông tin trên sổ hộ khẩu.

Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú

Kinh nghiệm khi thực hiện thủ tục xin tách sổ hộ khẩu thì

1. Người có tên trên sổ hộ khẩu có quan hệ gia đình với chủ hộ khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu được tách khẩu khi có cùng một chỗ ở và không phụ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của chủ hộ.

2. Trường hợp người xin tách sổ hộ khẩu không có quan hệ gia đình (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột) với chủ hộ và được chủ hộ đồng ý bằng văn bản về việc cho tách sổ hộ khẩu. Khi đó hồ sơ phải bao gồm ý kiến bằng văn bản của chủ hộ về việc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu

3. Pháp luật không cấm việc xin tách sổ hộ khẩu trên cùng một địa chỉ nhà.

Tải: Mẫu HK02 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

>> Thủ tục chuyển hộ khẩu thường trú

>> Mẫu HK01 bản khai nhân khẩu