Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng mua bán nhà đất bằng văn bản theo yêu cầu công chứng của một trong các bên hợp đồng.

Với khái niệm này thì bạn có thể thấy tính hợp pháp của hợp đồng mua bán nhà đất công chứng không phụ thuộc vào tổ chức công chứng là tư nhân hay nhà nước, miễn sao văn phòng công chứng đó đang hoạt động hợp pháp là được. Nhiều người còn nhầm lẫn giữa việc công chứng hợp đồng và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Luật công chứng 2014 đã quy định khá rõ nên quý vị tham khảo thêm tại Luật hoặc đường dẫn dưới đây.

Tham khảo: Phân biệt giữa công chứng và chứng thực

Đặc điểm nổi bật của văn phòng công chứng là gì?

Để giúp mọi người hiểu thêm về tổ chức của văn phòng công chứng tư nhân, Luật sư chia sẻ đặc điểm nổi bật của văn phòng công chứng Căn cứ theo Điều 22 Luật công chứng 2014:

1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

3. Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

4. Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

5. Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Giá trị pháp lý của hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

Căn cứ Điều 5 Luật công chứng quy định:

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Như vậy theo Luật sư Trí Nam, việc công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại Văn phòng công chứng tư nhân là hoàn toàn hợp pháp và an toàn. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

>> Mức thuế mua bán nhà đất

>> Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất bản chuẩn