Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC có vai trò gì?

✔ Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2021

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư (Khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020).

✔ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Ban quản lý khu công nghiệp có thẩm quyền cấp GCN đăng ký đầu tư cho dự án triển khai trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố có thẩm quyền cấp GCN đăng ký đầu tư cho dự án triển khai ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ví dụ: Công ty 100% vốn nước ngoài thành lập trong cụm công nghiệp được cấp GCN đăng ký đầu tư bởi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi triển khai dự án.

✔ Vai trò của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hoạt động của công ty vốn nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rất quan trọng đối với các công ty vốn nước ngoài, cụ thể:

+ Đây là tài liệu cần có trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng trên đất dự án, hồ sơ PCCC và hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

+ Đây cũng là tài liệu ghi nhận quyền được góp vốn của nhà đầu tư, được chuyển tài sản góp vốn từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện dự án.

+ Đây cũng là tài liên cần có để xin hoàn thuế, ưu đãi đầu tư.

Do đó khi không thực hiện đúng các nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ gặp vướng mắc như: Không thể chuyển tiền góp vốn, không thể xin hoàn thuế, ưu đãi thuế,...

Dự án nào phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020, cụ thể:

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Tổ chức kinh tế có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

✔ Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới

Căn cứ Điều 40 Luật đầu tư 2020 thì Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

✔ Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh như thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được cấp thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp khi công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Do đó trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ ghi nhận nội dung điều chỉnh tiến hành và các thông tin dự án mới sau khi thay đổi. Tiêu chí nội dung giống nhu quy định của nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tham khảo: Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị tài liệu gì?

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các tài liệu sau:

✔ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

✔ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

✔ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

✔ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Trong vòng 15 ngày làm việc cơ quan quản lý đầu tư có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc ra thông báo nêu rõ lý do từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ đăng ký không hợp lệ.

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư uy tín

Công ty Luật Trí Nam chuyên dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh với người nước ngoài. Chúng tôi đảm bảo:

✔ Đăng ký đa dạng lĩnh vực đầu tư, đăng ký thông tin dự án chuẩn quy định, phù hợp với thực tiễn triển khai dự án của nhà đầu tư.

✔ Chúng tôi có các luật sư dày kinh nghiệm trong việc viết dự án, giải trình dự án đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu khó của khách hàng.

✔ Chúng tôi có nhận làm nhanh việc xin cấp GCN đăng ký đầu tư trong 5 – 10 ngày tùy từng tỉnh, thành phố triển khai công việc.

Ngay hôm nay khi Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hãy liên hệ với Luật sư theo số 0934.345.7450934.345.755 để được tư vấn.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài