Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có vai trò gì

1:49 AM GMT+7, Thứ bảy, 08/02/2020
1185

Luật sư Trí Nam tư vấn giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các quy định mới về thủ tục xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để Quý khách hàng tham khảo.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nào?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Do đó theo Luật đầu tư 2014 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được có quan quản lý đầu tư cấp theo đề xuất của nhà đầu tư đối với trường hợp:

✔  Thành lập mới công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

✔  Lập hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

✔  Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam xin cấp giấy phép này cho Dự án đầu tư trong nước (Không bắt buộc)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có vai trò gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đặc biệt quan trọng với các công ty vốn nước ngoài, công ty sản xuất, gia công hàng hóa. Bởi:

✔  GCN đăng ký đầu tư là tài liệu cần có để công ty xin các giấy phép con như ĐTM, PCCC.

✔  GCN đăng ký đầu tư là tài liệu cần để ghi nhận ưu đãi đầu tư.

✔  GCN đăng ký đầu tư là tài liệu cần để đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

✔  Và còn nhiều tác dụng khác.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ Điều 37 Luật đầu tư 2014 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau

1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi thay đổi một trong các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Mã số dự án đầu tư.

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

3. Tên dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

7. Thời hạn hoạt động của dự án.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có). 

Luật sư tư vấn thủ tục xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty Luật Trí Nam chuyên thủ tục xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty nước ngoài hoặc góp vốn đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Sử dụng dịch vụ pháp lý Quý khách hàng được Luật sư thực hiện các công việc sau

✔  Tư vấn lựa chọn thông tin đăng ký đầu tư phù hợp với kinh doanh và tài liệu hiện có.

✔  Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư chuẩn quy định và đảm bảo thuận tiện cho việc nhập khẩu máy móc, tài sản cố định sau này.

✔  Thay mặt thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư.

✔  Hướng dẫn cách báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư sau khi hoàn thành công việc.

Luật sư Trí Nam rất mong được cộng tác với Quý khách hàng trong thời gian sắp tới.