Dịch vụ trung gian thanh toán thuộc ngành nghề kinh doanh có mã ngành bao nhiêu?

Hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán sẽ bao gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Dịch vụ ví điện tử. Khi đăng ký ngành nghề này mã ngành kinh tế sử dụng thường là mã 6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu. Ngành nghề kinh doanh sau khi đăng ký sẽ hiển thị như sau:

“Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)”

Tham khảo: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Điều kiện bổ sung ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán hoặc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán

✔  Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán phải có vốn điều lệ trên 50 tỷ.

✔  Giám đốc/ Tổng giám đốc có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc trình độ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm quản lý trong hoạt động trung gian thanh toán.

✔  Lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh đúng theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện hành.

Đây là ba điều kiện mà khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hoặc hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bạn chỉ cần điều chỉnh thông tin thỏa mãn là được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận cho kinh doanh ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán. Ngoài ra pháp luật không cấm doanh nghiệp hoạt động trung gian thanh toán không được kinh doanh lĩnh vực khác, do đó còn nhiều ngành nghề liên quan có thể đăng ký cùng để đảm bảo hoạt động kinh doanh đủ và phù hợp với việc mở rộng quy mô kinh doanh sau này.

Tham khảo: Cách đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT)

Các tổ chức không phải là ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ TGTT phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó hoạt dộng cung ứng dịch vụ TGTT là một trong các hoạt động kinh doanh chính của tổ chức;

2. Doanh nghiệp có phương án kinh doanh dịch vụ TGTT được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại điều lệ hoạt động của tổ chức;

3. Doanh nghiệp có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;

4. Điều kiện về nhân sự của doanh nghiệp:

- Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức xin phép phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực phụ trách.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện dịch vụ TGTT có trình độ chuyên môn về lĩnh vực đảm nhiệm;

5. Điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ gồm: cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT và quy định của Ngân hàng Nhà nước; hệ thống kỹ thuật dự phòng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố; quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT đảm bảo an toàn, bảo mật và phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với dịch vụ TGTT trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

6. Quy định về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật khi cung ứng dịch vụ TGTT như sau:

6.1. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan.

6.2. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan. Nhà nước; hệ thống kỹ vụ bù trừ điện tử.

Trên đây là một số chia sẻ của luật sư về ngành nghề kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán. Luật Trí Nam nhận dịch vụ thành lập công ty trọn gói cho khách hàng triển khai hoạt động đã nêu. Mọi yêu cầu báo giá dịch vụ quý vị hãy gọi ngay tới số 0934.345.745 để được tư vấn.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý doanh nghiệp trong công việc

Tham khảo

>> Dịch vụ thành lập công ty

>> Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh