Điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc

  • Người lao động làm việc trên 12 tháng khi mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp (Điều 47 Bộ luật lao động 2019)
  • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu bằng 2 tháng lương

Vậy, người lao động làm việc trên trên 12 tháng được hưởng mức trợ cấp mất việc tối thiểu 2 tháng lương.

Cách tính trợ cấp mất việc làm khi công ty thu hẹp sản xuất

Công thức tính trợ cấp mất việc làm trong trường hợp công ty cho nghỉ việc vì thu hẹp sản xuất, thay đổi công nghệ,... cũng áp dụng như các trường hợp thông thường, cụ thể:

Tiền trợ cấp mất việc = Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc X Tiền lương để tính trợ cấp mất việc

Người lao động khi áp dụng công thức tính trợ cấp mất việc làm nói trên mà số tiền trợ cấp mất việc được nhận cao hơn 2 tháng lương thì được áp dụng theo cách tính này khi công ty chi trả trợ cấp mất việc.

Nhìn vào công thức tính trợ cấp mất việc làm chúng ta có thể thấy tiền trợ cấp mất việc được xác định trên 2 tiêu chí là (i) Cách xác định thời thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, và (ii) mức lương để tính trợ cấp thôi việc.

  • Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được chỉ trả trợ cấp mất việc làm (khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).
  • Mức tiền lương để tính trợ cấp mất việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng (khoản 5 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam cách tính trợ cấp mất việc làm khi công ty thu hẹp sản xuất, thay đổi công nghệ. Hy vọng các hướng dẫn sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

+ Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp