Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ gửi khách hàng

Trong quan hệ với khách hàng thì địa chỉ kinh doanh là nơi giao dịch và tiếp khách nên nghĩa vụ thông báo cho khách hàng là điều cần và nên làm ngay. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ gửi khách hàng là dạng công văn thông báo mà pháp luật không ban hành mẫu biểu chung. Thông thường nội dung thông báo thay đổi địa chỉ gửi khách hàng thường bao gồm:

CÔNG TY …

Số: …/CV-20…

V/v: Thông báo thay đổi địa chi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: …

Chúng tôi: CÔNG TY …

Xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ giao dịch của Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh như sau:

1. Địa chỉ giao dịch mới:

2. Thời gian bắt đầu làm việc tại địa chỉ mới:

Chúng tôi rất mong Quý khách hàng cập nhật thông tin mới của đơn vị để tiện cho việc giao dịch và triển khai công việc giữa hai bên.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ gửi cơ quan thuế

Pháp luật quy định trường hợp người nộp thuế muốn thay đổi thông tin địa chỉ tại cơ quan thuế thì sử dụng mẫu 08-MST để khê khai sự thay đổi nói trên.

Trong 03-05 ngày kể từ ngày nộp thông báo, cơ quan thuế sẽ cập nhật thông tin đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Riêng đối với doanh nghiệp thì khi thay đổi địa chỉ trong thông tin đăng ký doanh nghiệp, phòng ĐKKD cấp tỉnh đã cập nhật luôn thông tin đăng ký thuế nên doanh nghiệp thay đổi trụ sở công ty, thay đổi địa điểm kinh doanh đều không phải nộp mẫu 08-MST như chúng tôi vừa hướng dẫn.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Tải: Mẫu II-1 thông tư 01 thông báo thay đổi địa chỉ

Doanh nghiệp lập thông báo thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ

 • Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 • Đảm bảo:
 1. Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 2. Người ký Thông báo này là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định là người  ký Thông báo.

Nghĩa vụ thông báo thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

 • Nghĩa vụ thực hiện thông báo trong vòng 10 ngày tới Phòng Đăng ký kinh doanh kể từ thời điểm nội dung thay đổi được thông qua.
 • Nghĩa vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên thông tin thuế để đảm bảo kinh doanh đúng địa điểm đăng ký.
 • Nghĩa vụ thay đổi thông tin địa chỉ công ty trên hóa đơn và các tài liệu theo đúng địa điểm kinh doanh thực tế.

Địa chỉ đặt trụ sở công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Địa chỉ được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh
 • Địa chỉ đặt trên lãnh thổ Việt Nam
 • Là nơi liên lạch của doanh nghiệp
 • Thông tin địa chỉ được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)

Hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

 • Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần / Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/Chủ sở hữu công ty
 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính mẫu Luật Trí Nam chia sẻ

Địa chỉ trụ sở chính là nơi Doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, nếu Doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở công ty sang một nơi mới thì cần thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Phòng ĐKKD nơi Doanh nghiệp dự kiến chuyển đến trong 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Sau khi nhận được Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp, Phòng ĐKKD sẽ  tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý hồ sơ trong 03 ngày làm việc.    Hồ sơ có được  chấp thuận và cấp giấy  chứng nhận ĐKDN theo địa chỉ mới hay không phụ thuộc vào hồ sơ của doanh nghiệp nộp lên có đáp ứng đúng hình thực, nội dung theo quy định của pháp luật  hay không.

Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty nhanh gọn

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Dịch vụ triển khai nhanh, chuyên nghiệp với các nội dung công việc bao gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ chính xác
 • Nhận thực hiện thủ tục chốt thuế, khắc lại dấu cho trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận, hoặc chuyển trụ sở chính khác tỉnh.
 • Hỗ trợ cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở trên hóa đơn, ngân hàng,…

Với mức phí thay đổi địa chỉ công ty trọn gói chỉ 1.000.000đ quý khách hàng có nhu cầu tư vấn liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo

+ Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

+ Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh