Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Tải: Mẫu II-1 thông tư 01 thông báo thay đổi địa chỉ

Doanh nghiệp lập thông báo thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ

 • Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 • Đảm bảo:
 1. Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 2. Người ký Thông báo này là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định là người  ký Thông báo.

Nghĩa vụ thông báo thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

 • Nghĩa vụ thực hiện thông báo trong vòng 10 ngày tới Phòng Đăng ký kinh doanh kể từ thời điểm nội dung thay đổi được thông qua.
 • Nghĩa vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên thông tin thuế để đảm bảo kinh doanh đúng địa điểm đăng ký.
 • Nghĩa vụ thay đổi thông tin địa chỉ công ty trên hóa đơn và các tài liệu theo đúng địa điểm kinh doanh thực tế.

Địa chỉ đặt trụ sở công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Địa chỉ được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh
 • Địa chỉ đặt trên lãnh thổ Việt Nam
 • Là nơi liên lạch của doanh nghiệp
 • Thông tin địa chỉ được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)

Hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

 • Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần / Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/Chủ sở hữu công ty
 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính mẫu Luật Trí Nam chia sẻ

Địa chỉ trụ sở chính là nơi Doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, nếu Doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở công ty sang một nơi mới thì cần thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Phòng ĐKKD nơi Doanh nghiệp dự kiến chuyển đến trong 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Sau khi nhận được Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp, Phòng ĐKKD sẽ  tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý hồ sơ trong 03 ngày làm việc.    Hồ sơ có được  chấp thuận và cấp giấy  chứng nhận ĐKDN theo địa chỉ mới hay không phụ thuộc vào hồ sơ của doanh nghiệp nộp lên có đáp ứng đúng hình thực, nội dung theo quy định của pháp luật  hay không.

Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty nhanh gọn

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Dịch vụ triển khai nhanh, chuyên nghiệp với các nội dung công việc bao gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ chính xác
 • Nhận thực hiện thủ tục chốt thuế, khắc lại dấu cho trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận, hoặc chuyển trụ sở chính khác tỉnh.
 • Hỗ trợ cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở trên hóa đơn, ngân hàng,…

Với mức phí thay đổi địa chỉ công ty trọn gói chỉ 1.000.000đ quý khách hàng có nhu cầu tư vấn liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo

+ Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

+ Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh