Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015).

Quy trình khám nghĩa vụ quân sự bao gồm:

 • Bước 1: Tổ chức khám sơ tuyển cấp cơ sở tại Trạm Y tế các xã/ phường/ thị trấn (Bắt đầu vào 01/11/2023).
 • Bước 2: Tổ chức khám tuyển tại huyện tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
 • Bước 3: Tổ chức phúc tra lại sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện (Kết thúc vào ngày 31/12/2023).
 • Bước 4: Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ. Thời gian thực hiện diễn ra trong phạm vi tháng 01 năm 2024.
 • Bước 5: Tổ chức Lễ giao, nhận quân. Thời gian thực hiện diễn ra từ tháng 02/2024 đến tháng 03/2024.

Điều kiện được tham gia NVQS bao gồm:

"1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân."

(Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)

Ngoài các điều kiện nói trên, công dân đăng ký tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

 • Tuổi đời của người tự nguyện tham gia NVQS:
 1. Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 2. Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
 • Tiêu chuẩn chính trị của người tự nguyện tham gia NVQS:
 1. Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 2. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 • Tiêu chuẩn sức khỏe của người tự nguyện tham gia NVQS:
 1. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 2. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 3. Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
 • Tiêu chuẩn văn hóa của người tự nguyện tham gia NVQS:
 • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
 • Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Khám nghĩa vụ quân sự 2024

Thời điểm khám sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 là từ 01/11/2023 đến 31/12/2023. Người không đủ sức khỏe phục vụ tại ngữ theo kết luật của Hội đồng sức khỏe sẽ thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ (Điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự và Thông tư 148/2018/TT-BQP) vì vậy khám sức khỏe là điều kiện tiên quyết để công dân được gọi nhập ngũ.

Tiêu chuẩn về sức khỏe được quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP cũng nêu rõ phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS sẽ không được gọi nhập ngũ.

Hành vi vi phạm về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tới 35 triệu đồng đối với từng trường hợp vi phạm khác nhau, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
 • Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
 • Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;
 2. Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 02 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
 • Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã có văn bản hướng dẫn "lý do chính đáng" được nêu trong 02 trường hợp trên là gì. Cụ thể, "lý do chính đáng" được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 07/2023/TT-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 14/03/2023. Theo đó, một số trường hợp được coi là có "lý do chính đáng" như sau:

+ Người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 này chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

+ Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 này nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

+ Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; hoặc có nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở được quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Trên đây là tổng hợp thông tin về nghĩa vụ quân sự năm 2023, hy vọng các quy định được Luật Trí Nam chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

>> Dịch vụ luật sư

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật

>> Tư vấn pháp luật thường xuyên