Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hiện nay là lệ phí môn bài là loại thuế trực thu khi kinh doanh của tổ chức và cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm.

Mức thu lệ phí môn bài được xây dựng theo vốn đầu tư hoặc doanh thu bán hàng hóa tùy theo mô hình kinh doanh của người nộp thuế.

Mức thu thuế môn bài bao nhiêu?

Căn cứ tính thuế Mức thuế phải nộp
Doanh nghiệp/ tổ chức kinh doanh, sản xuất có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp/tổ chức kinh doanh, sản xuất có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu/năm (đồng) 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 300 - 500 triệu/năm (đồng) 500.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 - 300 triệu/năm (đồng) 300.000 đồng/năm

Như vậy, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/n
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm;

Cũng giống như thuế khoán, thuế môn bài hộ kinh doanh cũng được thu theo doanh thu mà cơ quan thuế áp cho đơn vị.

Bậc thuế môn bài của doanh nghiệp

 • Tổ chức kinh tế có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • Tổ chức kinh tế có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

(Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

Hướng dẫn: Nộp lệ phí môn bài online

Với mức thu thuế môn bài như trên, hộ kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài và không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong năm đầu tiên.
 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):
 • Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mức thuế môn bài hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho thương nhân trong việc áp dụng pháp luật.

Nổi bật

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp

+ Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể