Trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài 2023 gồm:

 • Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

(Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

 • Ví dụ: Công ty bạn thành lập năm 2022 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì chậm nhất ngày 30/01/2023 công ty phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Công ty thành lập năm 2021 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài vào đầu năm 2023 bởi nghĩa vụ nộp tờ khai đã được công ty thực hiện vào đầu năm 2022.
 • Công ty có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2022 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Chúng tôi nhấn mạnh lại nội dung: Văn phòng đại diện của công ty vẫn phải nộp lệ phí môn bài. Quy định này tuy đã áp dụng gần 8 năm nay nhưng vẫn nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài trực tuyến 2023

 • Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

Đăng nhập vào thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức được cấp khi mua chữ ký số. Trong đó: Tên đăng nhập = Mã số thuế - QL (Ví dụ: 0105999999-QL), pass đăng nhập thường ghi trên chữ ký số của doanh nghiệp.

1. Trường hợp khai lệ phí môn bài lần đầu

Sau khi đăng nhập thành công ⇒ “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai”

⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

2. Trường hợp đã kê khai lệ phí môn bài thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

 • Bước 2: Nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến

Thao tác trên trang thuedientu: Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục.

⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai”

 • Bước 3: Nộp lệ phí môn bài trực tuyến

Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế điện tử trực tiếp trên trang thuedientu để nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước.

Mức thu lệ phí môn bài 2023

Năm 2023 mức thu lệ phí môn bài không thay đổi, danh sách mức thu lệ phí môn bài và tiểu mục nộp thuế môn bài như sau:

MỨC VỐN ĐIỀU LỆ/ĐẦU TƯ BẬC THUẾ MÔN BÀI  MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI TIỂU MỤC
Trên 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 3.000.000đ/năm 2862
Dưới 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 2.000.000đ/năm 2863
Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPDD, địa điểm KD Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 1.000.000đ/năm 2864

 

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

Tờ khai lệ phí môn bài được lập theo 02 cách

 • Lập trực tiếp trên trang thuedientu
 • Lập trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và kết xuất sang XML để tải lên trang thuedientu khi khai nộp.

Mã tiểu mục nộp thuế môn bài thế nào?

Như chia sẻ ở trên chúng tôi có chia sẻ mã tiểu mục của lệ phí môn bài (Thuế môn bài) đây là mã dùng để điền vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Điền sai sẽ dẫn tới việc tiền thuế đã nộp chưa được coi là hoàn thành nên người thực hiện cần cẩn trọng khi nộp tiền thuế.

Các hướng dẫn về nộp lệ phí môn bài năm 2023 hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng trong thực tế.

Dịch vụ hữu ích

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền