Tiến hành thủ tục khai nhận thừa kế ô tô ở đâu là đúng?

Chủ thể tiến hành khai nhận di sản thừa kế là tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di sản. Cơ quan tiến hành khai nhận di sản thừa kế có thể bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có tài sản (ô tô) hoặc ủy ban nhân dân xã, phường

Mức thuế trước bạ khi nhận thừa kế ô tô

Thừa kế ô tô là một trong những đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 7 Điều 2   Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

“7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp”.

Do đó, khi làm thủ tục đăng ký xe, bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ. Mức tính lệ phí trước bạ đối với ô tô được quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP là 2%.

Mẫu văn bản thừa kế ô tô mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng      năm 

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (ghi rõ họ và tên): 

Sinh ngày:

CMND/CCCD số:   Cấp ngày: 

Nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ... chết ngày …  theo Giấy chứng tử ... do Uỷ ban nhân dân ... cấp ngày …

Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ... để lại như sau:

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài tôi ra, ông/bà … không còn người thừa kế nào khác.

NGƯỜI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hồ sơ khai nhận thừa kế ô tô cần những tài liệu gì?

Những người được hưởng thừa kế ô tô, xe máy cần thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

- Giấy tờ đăng ký xe ô tô, xe máy bản chính;

- Giấy chứng tử của chủ xe;

- Giấy tờ chứng minh bố mẹ của chủ xe còn sống hay đã chết;

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của các con chủ xe và vợ/chồng chủ xe;

Quy trình thủ tục khai nhận thừa kế ô tô

- Bước 1: Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.

- Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

- Bước 3: Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 49 Luật Công chứng.

-  Bước 4: Tất cả những người thuộc diện thừa kế mang toàn bộ bản gốc giấy tờ đã nộp đến Văn phòng công chứng để ký văn bản khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế và nộp lệ phí công chứng.

Tư vấn khai nhận thừa kế ô tô tại Hà Nội

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, nếu như người chết để lại di chúc sẽ chia thừa kế theo di chúc, nếu như không có di chúc sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản thừa kế chết. Các quy định pháp luật hiện nay không bắt buộc người thừa kế phải khai nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên, để hợp pháp hóa quyền sở hữu của mình đối với di sản do người chết để lại, thì khai nhận di sản thừa kế là cần thiết. Để đảm bảo thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế được nhanh gọn và chính xác, doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý uy tín để đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.