Tải: Mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Doanh nghiệp có phải dùng mẫu 08-MST khi thay đổi thông tin thuế

Hiện tại các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh cấp được cơ quan này hỗ trợ thay đổi, cập nhật thông tin thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Nên ngoại trừ việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận huyện, tỉnh thành phố thì chỉ các doanh nghiệp không thuộc sự quản lý của Phòng ĐKKD – Sở KHĐT mới sử dụng mẫu 08-MST để thay đổi thông tin đăng ký thuế. Ví dụ: Công ty luật.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cần có

Khi người nộp thuế muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ngoài mẫu 08-MST người nộp thuế phải chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể:

✔ Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

1. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại Điểm a, b, c, đ, h, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

3) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

4) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

✔ Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

1. Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế chuyển đến

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm:

- Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Công ty Luật Trí Nam nhận triển khai các dịch vụ pháp lý liên quan cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Dịch vụ cam kết uy tín, nhanh, giá rẻ nên luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo

>> Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

>> Dịch vụ tư vấn luật thuế