Giấy quyết định ly hôn là gì?

Giấy quyết định ly hôn là bản án, quyết định của Tòa án giải quyết vụ ly hôn theo yêu cầu của đương sự trong đó:

 • Giấy quyết định ly hôn đơn phương là văn bản ghi nhận phán quyết của tòa án sau khi xét xử vụ án ly hôn của Tòa án.  
 • Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực luôn từ thời điểm Tòa án ban hành, không bị kháng cáo.  

Mẫu giấy quyết định công nhận thuận tình ly hôn

 

Giấy quyết định ly hôn được cấp khi nào?

 • Thời điểm ban hành quyết định thuận tình ly hôn:
 1. Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (Căn cứ khoản 4 Điều 397 và khoản 1 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)
 2. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự.

Theo quy định này, trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản hòa giải, Tòa án sẽ gửi quyết định thuận tình ly hôn cho vợ, chồng.

 • Thời điểm ban hành quyết định cho ly hôn đơn phương:

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi kết thúc phiên tòa, trong thời gian 03 ngày, Tòa án sẽ cấp trích lục bản án cho vợ, chồng ly hôn đơn phương.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án sẽ giao và gửi bản án cho vợ, chồng.

Đặc biệt, dù là bản án hay quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Xin trích lục giấy Quyết định ly hôn thế nào?

Xin cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án là quyền của đương sự được ghi nhận tại khoản 21 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Do đó, khi chẳng may làm mất quyết định hoặc bản án ly hôn, vợ, chồng hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án cấp sao trích lục bản án, quyết định của Tòa hoặc bản sao quyết định, bản án ly hôn. Giá trị của văn bản này tương đương với bản án hoặc quyết định gốc.

 • Hồ sơ xin cấp bản sao giấy quyết định ly hôn tại Tòa án gồm có:
 1. Đơn xin cấp bản sao bản án, quyết định. Trong đó, cần nêu rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.
 2. Bản sao giấy Căn cước công dân, hộ chiếu của người yêu cầu
 • Chi phí trích lục giấy quyết định ly hôn

Theo Điều 45 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định ly hôn, người yêu cầu phải nộp. Trong đó, mức lệ phí này là 1.500 đồng/trang A4 theo phụ lục ban hành kèm Nghị quyết nêu trên.

 • Mẫu đơn xin cấp bản sao giấy quyết định ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng … năm …

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

Kính gửi: Tòa án Nhân dân

Tội tên là: … sinh năm: … giới tính: 

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) … trong vụ …. đã được Tòa án nhân dân ….. giải quyết tại bản án, quyết định số … ngày ... tháng ... năm…

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ….. bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là quy định về thủ tục xin cấp lại quyết định ly hôn. Bởi đây quyết định, bản án ly hôn chỉ được cấp một lần nên nếu bị mất, các cặp vợ, chồng phải thực hiện xin cấp bản sao bản án, quyết định ly hôn.

Tham khảo:

+ Dịch vụ tư vấn ly hôn

+ Thủ tục ly hôn nhanh