Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Trước đây danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp hoặc nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp, tuy nhiên theo quan điểm mới tại Việt Nam về ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực đầu tư kinh doanh, pháp luật đã hợp nhất hai phạm trù này để thống nhất thành quy định chung về: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” 

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo phụ lục IV Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14. Hiện tại danh sách ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được rút gọn thành 227 ngành.

Điều kiện đầu tư kinh doanh cần đáp ứng là gì?

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì “Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo đó pháp luật chia điều kiện kinh doanh cần đáp ứng của tổ chức, cá nhân kinh doanh gồm:

 • Điều kiện về xin giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh (hay còn được gọi là “giấy phép con”) là loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh khi đã đáp ứng các điều kiện ràng buộc. Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty, nếu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng chuyên ngành thì sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải xin thêm Giấy phép kinh doanh ngành nghề đó thì mới được tiến hành tổ chức đi vào hoạt động.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh nhà hàng yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi kinh doanh.

 • Điều kiện về xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh áp dụng cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà hoạt động kinh doanh, phạm vi kinh doanh được ghi nhận trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ví dụ: Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa do Sở công thương cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

 • Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề là lĩnh vực mà doanh nghiệp phải đảm bảo số lượng nhân sự có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy định pháp luật. Hiện nay lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ đa phần thuộc lĩnh vực thiết kế, giám sát xây dựng với hơn 30 loại chứng chỉ hành nghề. Các lĩnh vực khác như dịch vụ bất động sản, định giá, kế toán,... thường mỗi lĩnh vực chỉ có một vài loại chứng chỉ hành nghề.

Có những ngành nghề kinh doanh nào?

Xem: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất

Ngành nghề kinh doanh bao gồm: Quy định về các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh và Quy định về hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam để áp dụng đăng ký ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức.

 1. Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam quý vị tham khảo ở trên
 2. Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm:
 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đầu tư 2020;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư 2020;
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện khó không?

Doanh nghiệp khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ cần lưu ý:

 1. Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu về giấy phép con. Theo đó sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ cần hoàn tất việc xin giấy phép con trước khi kinh doanh.
 2. Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ đối với Giám đốc hoặc đối với người quản lý hoạt động kinh doanh.
 3. Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu về thông tin đăng ký doanh nghiệp phù hợp ví dụ: Ngành nghề có vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu loại hình doanh nghiệp kinh doanh không được là công ty cổ phần như Công ty Luật; Ngành nghề kinh doanh yêu cầu tỷ lệ sở hữu vốn liên doanh nếu có nhà đầu tư nước ngoài tham gia,...

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam quy định về ngành nghề kinh doanh, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Nổi bật

+ Thủ tục thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Thành lập công ty vốn nước ngoài