Điều kiện xin nghỉ việc của người lao động năm 2021

Theo Bộ luật lao động mới thì  người lao động có quyền xin nghỉ việc tại công ty khi đảm bảo các điều kiện sau:

✔ Người lao động xin nghỉ việc theo thỏa thuận ký kết tại Hợp đồng lao động, hoặc thỏa mãn điều kiện xin nghỉ việc quy định tại Thỏa ước lao động tập thể, quy chế quản lý lao độngc ủa công ty.

Ví dụ: Người lao động đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, Hai bên thỏa thuận quyền xin nghỉ việc của người lao động trong các trường hợp cụ thể mà nay điều kiện này đã xảy ra.

✔ Người lao động xin nghỉ việc bằng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đã thực hiện nghĩa vụ thông báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng của người lao động

✔ Điều kiện xin nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương của người lao động

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Một là đã gửi đơn xin nghỉ việc riêng hoặc thông báo tới người sử dụng về việc xin nghỉ việc riêng.

- Hai là lý do xin nghỉ việc thuộc một trong 03 trường hợp sau:

+ Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

✔ Điều kiện xin nghỉ việc riêng mà không hưởng lương của người lao động

Người lao động được nghỉ việc riêng không hưởng lương khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Một là đã gửi đơn xin nghỉ việc riêng hoặc thông báo tới người sử dụng về việc xin nghỉ việc riêng.

- Hai là lý do xin nghỉ việc thuộc trường hợp sau: Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoại trừ các trường hợp nói trên khi xin nghỉ việc riêng người lao động phải chủ động thỏa thuận với công ty để tránh vi phạm quy định luật lao động trước khi nghỉ.

Mẫu đơn xin thôi việc tại công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty ...

- Trưởng phòng Nhân sự

- Trưởng phòng

Tôi tên là:

CMTND số:

Chức vụ:   

Bộ phận:

Hiện tại, do hoàn cảnh cá nhân có nhiều khó khăn, nên tôi làm đơn này xin phép được thôi việc tại Công ty kể từ ngày 01/02/2021 với lý do:

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Tôi xin cảm ơn công ty, các lãnh đạo đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho Ông Nguyễn Văn A - Bộ phận:

Các công việc được bàn giao

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty ...

- Trưởng phòng

Tôi tên là:

CMTND số:

Chức vụ:   

Bộ phận:

Ngày 15/05/2021 tới đây tôi có em ruột tổ chức thành hôn, nên tôi làm đơn này xin phép công ty được xin nghỉ việc các ngày 15, 16/05/2021.

Tôi biết trong công việc công ty và các lãnh đạo đã rất tạo điều kiện cho tôi trong công việc, tôi rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được nghỉ việc thời gian nói trên.

Tôi cam đoan sẽ ...

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021

Người làm đơn

Trên đây là chia sẻ của Luật sư quy định về xin nghỉ việc và xin nghỉ việc riêng. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

>> Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội