Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất

Đơn ly hôn là yêu cầu chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bán án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Mẫu đơn xin ly hôn năm 2021 không có gì thay đổi, do đó khi bạn cần ly hôn hãy tham khảo mẫu đơn xin ly hôn và cách viết đơn ly hôn đúng quy định để Tòa án giải quyết nhanh đề nghị xin ly hôn cho bạn.

Tư vấn viết đơn ly hôn qua điện thoại 1900.6196

Đơn ly hôn viết tay có sử dụng được không?

Bộ luật tố tụng dân sự không quy định người xin ly hôn bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn ly hôn do chính Tòa án thụ lý giải quyết ban hành. Do vậy đương sự được quyền dùng đơn ly hôn viết tay trong việc yêu cầu Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn.

Mẫu đơn ly hôn có nội dung quan trọng nào?

Quan hệ hôn nhân vợ chồng khi chấm dứt sẽ được Tòa án xem xét trên 3 góc cạnh: (i) Yêu cầu chấm dứt quan hệ với chồng; (ii) Yêu cầu phân chia quyền nuôi con; (iii) và Yêu cầu chia tài sản chung, công nợ chung. Quyền yêu cầu Tòa ản giải quyết ly hôn là quyền của cả hai vợ chồng được ghi nhận tại Khoản 1, Điều 51 Luật hôn nhân gia đình.

✔ Đơn xin ly hôn đơn phương

>> Tải mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Đơn phương xin ly hôn là dạng yêu cầu của một bên đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn do vậy mẫu đơn xin ly hôn đơn phương sẽ có 3  nội dung cần đảm bảo

+ Thứ nhất, đơn xin ly hôn đơn phương phải có đủ các nội dung quy định tại nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về đơn ly hôn.

+ Thứ hai, đơn xin ly hôn đơn phương phải tuân thủ hình thức là lập thành văn bản.

+ Thứ ba, thông tin viết trong đơn ly hôn cần phù hợp với tài liệu nộp kèm trong hồ sơ ly hôn (Ví dụ: Thông tin địa chỉ của bạn phải phù hợp với Giấy xác nhận tạm trú hoặc Hộ khẩu gửi kèm theo đơn ly hôn).

✔ Đơn thuận tình ly hôn (Đơn ly hôn đồng thuận)

>> Tải mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Điều 55 Luật hôn nhân gia đình quy định trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận việc chia tài sản, việc trông nom và nuôi dưỡng con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Như vậy đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn sẽ phải đảm bảo 3 tiêu chí:

+ Thứ nhất, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có đủ các nội dung quy định tại nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về đơn ly hôn và có đủ chữ ký của cả vợ và chồng.

+ Thứ hai, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải tuân thủ hình thức là lập thành văn bản.

+ Thứ ba, nội dung đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có đủ Thỏa thuận về thời điểm ly hôn, Thỏa thuận về quyền trực tiếp nuôi còn và Thỏa thuận về phân chia tài sản chung. Quy vị lưu ý “Không yêu cầu Tòa án giải quyết” cũng là một dạng trình bày thỏa thuận của vợ chồng về phân chia tài sản, nên khi thuận tình ly hôn không nhất thiết phải có phương án chia tài sản tại thời điểm giải quyết ly hôn.

Nội dung mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2021

ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Hoặc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ................

I. Họ và tên vợ/chồng: NGUYỄN VĂN A         Năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :

Hộ khẩu thường trú:

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)

Số điện thoại                                                    Số Fax

II. Họ và tên vợ/ chồng: TRẦN THỊ B            Năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)

Số điện thoại                                                    Số Fax

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày …..tháng……năm

Tại:

Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến ngày              thì có mâu thuẫn nguyên nhân là ......

Khi có mâu thuẫn hai vợ chồng đã: ............

Nay tôi có nguyện vọng: Xin ly hôn với ..................

III. Về con chung:

1/ Tên là                                                                                  Sinh ngày

2/ Tên là                                                                                  Sinh ngày

Nguyện vọng về con khi ly hôn:

Về cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn

IV. Về tài sản chung: (là động sản)

Nguyện vọng đối với tài sản khi ly hôn

V. Về nhà ở chung: (bất động sản)

Nguyện vọng về nhà ở chung (bất động sản) khi ly hôn

VI. Về nợ chung:

Nguyện vọng về nợ chung khi ly hôn

VII. Các yêu cầu khác (nếu có):

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN LY HÔN

Phần chữ ký đơn ly hôn thì: Với đơn ly hôn đơn phương chỉ cần người yêu cầu ký và ghi rõ họ tên. Với đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có đủ chữ ký của vợ và chồng.

Dịch vụ ly hôn uy tín tại Hà Nội gọi 0934.345.745

Cách trình bày lý do xin ly hôn trong đơn ly hôn

✔ Căn cứ Khoản 1, Điều 89, Luật Hôn nhân Gia đình quy định căn cứ cho ly hôn: “Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn”. Như vậy, nếu cuộc hôn nhân của chị được Tòa án đánh giá là “tình trạng trầm trọng”  thì Tòa án sẽ xem xét giải quyết cho ly hôn

✔ Theo mục 8, Nghị quyết số 02 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối caohướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, giải thích như sau:

1. Được coi là tình trạng hôn nhân của vợ chồng trầm trọng khi:

- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần;

- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần;

- Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình.

Có thể thấy việc nhận định “Hạnh phúc hôn nhân không đạt được/ Đời sống chung không thể kéo dài” là một khái niệm mang tính cảm nhận cá nhân. Do đó dù các mâu thuẫn không thể hiện ra bên ngoài nhưng vợ chồng cảm nhận thấy đời sống chung không thể kéo dài thì tại sao lại không ly hôn.

Cách viết đơn xin ly hôn vừa tế nhị mà Tóa án vẫn chấp thuận

✔ Cách viết đơn thuận tình ly hôn

Kinh nghiệm thực hiện dịch vụ ly hôn cho khách hàng Luật sư cũng khảo nghiệm nhận định của các thẩm phán về lý do ly hôn. Tất cả đều nhất quán việc ly hôn là quyền nhân thân nên đương sự có quyền ly hôn nếu muốn. Vì vậy việc trình bày lý do ly hôn không cần quá dài dòng, phóng đại, bạn chỉ cần trình bày ngắn gọn theo thực tế đồng thời nhấn mạnh việc bản thân cảm nhận thấy rằng “Hạnh phúc hôn nhân không đạt được/ Đời sống chung không thể kéo dài” là được. Đây cũng là trường hợp một số người khi đi xin Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để thực hiện thủ tục thuận tình ly hôn tại UBND xã phường không được cơ quan này giải quyết bởi mâu thuẫn của họ không thể hiện ra bên ngoài. Trường hợp này đương sự cần làm đơn trình bày rõ để Tòa án chấp thuận bỏ qua tài liệu này trong hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và thỏa thuận phân chia tài sản chung.

✔ Cách viết đơn ly hôn đơn phương

Khi viết đơn ly hôn đơn phương bạn cần hiểu rằng vợ/chồng bạn sẽ phản biện và yêu cầu Tòa án bác đơn ly hôn trong quá trình giải quyết nên nội dung trình bày cũng cần chắc chắn và đầy đủ. Theo luật sư khi trình bày lý do ly hôn bạn cần nêu bật căn cứ cho thấy: Một là, đời sống chung không thể kéo dài hoặc hạnh phúc hôn nhân không đạt được; Hai là không có cơ hội để hai bên đoàn tụ hay hàn gắn. Không đảm bảo được 2 yêu cầu trên thì khả năng bị Tòa án từ chối cho ly hôn là điều vẫn có thể xảy ra, nhất là trường hợp có tiêu cực trong giải quyết yêu cầu ly hôn.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin ly hôn nhanh

Thế nào là ly thân, có mẫu đơn xin ly thân trong thực tế không?

✔ Ly thân là tình trạng không chung sống như vợ chồng trong quan hệ hôn nhân. Vì thế ly thân không phải là một thủ tục như ly hôn, ly thân cũng không đồng nghĩa với việc vợ chồng phải sống riêng khác nhà.

✔ Ly thân là một căn cứ quan trọng cho thấy “hạnh phúc hôn nhân không đạt được” nên nó là một trong các lý do ly hôn hợp pháp. Thực tế thời gian ly thân do hai vợ chồng tự xác nhận nên không cần thông báo với cơ quan, tổ chức nào từ đó cũng không có mẫu đơn xin ly thân trong thực tế.

Hồ sơ xin ly hôn bao gồm những tài liệu nào?

Thủ tục ly hôn yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cơ bản sau: Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Bản sao công chứng CMTND của vợ chồng; Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của vợ chồng; Bản sao giấy khai sinh của con. Chúng tôi gọi là tài liệu cơ bản bởi đây là tài liệu cần có bất kể bạn xin ly hôn đơn phương hay xin thuận tình ly hôn. Do vậy sẽ cần thêm các tài liệu sau

- Đối với yêu cầu ghi nhận thỏa thuận của vợ chồng về tài sản khi thuận tình ly hôn bạn sẽ phải cung cấp bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đồng thời đóng phí thẩm định tài sản nói trên.

- Đối với thủ tục xin đơn phương ly hôn sẽ cần cung cấp xác nhận nơi cư trú của vợ chồng để Tòa án có căn cứ giải quyết.

- Đối với yêu cầu công nhận thỏa thuận quyền trực tiếp nuôi con trên 7 tuổi sẽ cần đơn trình bày nguyện vọng của con về việc mong muốn ở với ai.

Danh mục tài liệu cần có trong hồ sơ ly hôn được liệt kê không phức tạp, khi chuẩn bị tài liệu nào là bắt buộc, tài liệu nào có thể nhờ Tòa án thu thập? Căn cứ vào loại thủ tục ly hôn sẽ tiến hành tài liệu cần có khi xin ly hôn được quy định như sau:

✔ Đơn phương ly hôn cần giấy tờ gì?

Giấy xác nhận nơi cư trú, làm việc của vợ/ chồng luôn là tài liệu cần và không thể thiếu trong hồ sơ ly hôn đơn phương. Bởi tài liệu này giúp xác lập thẩm quyền thụ lý hồ sơ đơn phương ly hôn mà bạn khai nộp. Không có tài liệu này Tòa không đủ cơ sở để giải quyết, cũng đồng thời với việc Tòa án không có nghĩa vụ phải hỗ trợ bạn thu thập các tài liệu thiếu trong hồ sơ ly hôn.

✔ Thuận tình ly hôn cần giấy tờ gì?

Khi mua đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại Tòa án bạn sẽ thấy có giấy xác nhận lý do ly hôn đính kèm đơn. Vậy có bắt buộc phải xin xác nhận lý do ly hôn tại UBND phường, xã mới được nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn? Thực tiễn thì các Tòa đưa ra mẫu biểu trên để phòng tránh các trường hợp lý do ly hôn được trình bày phải có thông tin từ phường xã mới xác minh được ví dụ: Chồng thường xuyên bạo hành vợ con,...Trường hợp lý do ly hôn không thể hiện ra bên ngoài thì UBND phường, xã cũng không có cơ sở xác nhận cho bạn dù bạn yêu cầu.

Xem thêm:  Dịch vụ ly hôn tại Hà Nội

Công ty Luật Trí Nam chúc các bạn sớm giải quyết được các vướng mắc không mong muốn này. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp thủ tục ly hôn nhanh cho khách hàng có yêu cầu. Thông tin liên hệ Luật sư ly hôn uy tín xin gửi về

✔ Báo giá dịch vụ ly hôn: 0934.345.745

✔ Tư vấn ly hôn miễn phí gọi 1900.6196

Tin Quảng Cáo

Quảng Cáo Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín

Dịch vụ luật sư đại diện Thương lượng - Đại diện khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế trong kinh doanh thương mại Cam kết: Hiệu quả - Nhanh gọn

Quảng Cáo Luật sư khởi kiện thu hồi nợ khó đòi uy tín

Khởi kiện đòi nợ có hiệu quả không? Có những phương thức thu hồi nợ nào hiệu quả? Liên hệ Dịch vụ luật sư để được hỗ trợ tốt nhất về các phương án đòi nợ doanh nghiệp hiệu quả

+ Có được ủy quyền nộp đơn ly hôn không? Nội dung đơn ly hôn cần có?

Ủy quyền cho người khác viết đơn ly hôn và nộp đơn ly hôn tại Tòa án có được không? Cách viết đơn ly hôn như thế nào để vừa tế nhị lại đảm bảo hợp pháp để Tòa án chấp nhận giải quyết đơn ly hôn? Luật sư Trí Nam chia sẻ các hướng dẫn mới về cách viết đơn ly hôn để khách hàng tham khảo.

04/01/2021100

+ Ly hôn tại Hà Nội khó không? Kinh nghiệm làm đơn ly hôn tại Hà Nội

Khó khăn khi ly hôn tại Hà Nội bạn gặp phải là gì? Luật sư Trí Nam chia sẻ kinh nghiệm làm đơn ly hôn tại Hà Nội và cách xin ly hôn nhanh để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng.

04/01/2021234

+ Đơn xin ly hôn đơn phương

Mẫu đơn ly hôn đơn phương là văn bản ghi nhận các yêu cầu của vợ/ chồng gửi đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết thủ tục cho đơn phương ly hôn, chia tài sản chung và phân giải người được trực tiếp nuôi con. Đơn ly hôn đơn phương viết thế nào? Được dùng đơn ly hôn đơn phương đánh máy hay mua ở Tòa thì thủ tục nhanh nhất? Quý vị hãy cùng tham khảo.

26/12/2020157
Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196