CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 20… , tại số … đường Nguyễn Trí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tôi là (ghi rõ họ và tên): NGUYỄN VĂN A Sinh năm: 1957

CMTND/CCCD số: … cấp ngày … tại …

(Trường hợp di chúc chung của vợ chồng thì thêm nội dung sau) Và vợ là bà (ghi rõ họ và tên TRẦN THỊ B  Sinh năm: 1959

CMTND/CCCD số: … cấp ngày … tại …

Cùng đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: (Ghi rõ tài sản và các giấy tờ chứng minh nếu có)

Ví dụ: Một căn hộ chung cư có địa chỉ: Phòng …, tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số …

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về căn nhà và thửa đất trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời, căn nhà xây trên đất và quyền sử dụng thửa đất nêu trên chúng tôi để lại cho con … sinh năm …, CMND/ CCCD số: …, hiện có hộ khẩu thường trú tại:  … được sở hữu toàn bộ. Khi đó con … là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà và quyền sử dụng thửa đất nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con ... có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.

Bản di chúc này do tự tay chúng tôi viết theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng  tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

CHỒNG                     VỢ

(Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỨNG (Nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Căn cứ Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Tham khảo:

+ Tranh chấp tài sản thừa kế

+ Dịch vụ luật sư

+ Hàng thừa kế theo pháp luật