Luật sư tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại

Khi tiếp nhận dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại, Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng các nội dung sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật và thực tiễn trong hoạt động giao kết liên quan đến hợp đồng;
 • Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các nội dung thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên trong hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;

Quy trình soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu để xác định loại hợp đồng soạn thảo
 • Bước 2: Xác lập hợp đồng dịch vụ pháp lý và nội dung hợp đồng cần soạn thảo
 • Bước 3: Luật sư tra cứu quy định pháp luật và soạn thảo hợp đồng
 • Bước 4: Gửi dự thảo hơp đồng và thuyết minh nội dung để khách hàng xem xét.
 • Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng để bàn giao cho khách hàng

Với quy trình soạn thảo hợp đồng như trên, Luật Trí Nam sẽ dựa trên cơ sở tư vấn pháp luật, và các thỏa thuận cuối cùng của các bên trong hợp đồng từ đó soạn thảo hợp đồng dựa trên quyết định và lựa chọn của khách hàng.

Chúng tôi hiểu hợp đồng là khung pháp lý quan trọng làm cơ sở giúp các bên thực hiện giao dịch cũng như là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh sau này (nếu có). Do vậy việc soạn thảo hợp đồng được tiến hành cẩn thận và đúng quy định của pháp luật bởi các luật sư có kinh nghiệm và dự liệu được các phát sinh có thể xảy ra trong tương lai khi hợp đồng thực hiện, đặc biệt luật sư sẽ đảm bảo rằng việc soạn thảo hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, tránh rơi vào trường hợp vô hiệu theo quy định pháp luật.

Gửi yêu cầu soạn thảo hợp đồng cho luật sư tư vấn

Sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng, quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin của các bên trong hợp đồng và các nội dung chính các bên hướng tới, trên cơ sở đó luật sư sẽ soạn thảo hợp đồng cho quý khách hàng mà không nhất thiết phải gặp trực tiếp, mọi trao đổi có thể qua điện thoại, email, văn bản. Trên thực tế chúng tôi đã thực hiện dịch vụ cho rất nhiều khách hàng nước ngoài hoặc ở các tỉnh xa, không cần gặp trực tiếp mà không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý, chất lượng của hợp đồng được soạn thảo.

Thực tế không phải luật sư nào cũng có thể soạn thảo hợp đồng tốt và dự liệu được các vấn đề pháp lý chặt chẽ cho các bên trong quan hệ hợp đồng nhất định. Do đó, việc lựa chọn một luật sư tốt, có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tế liên quan đến nội dung hợp đồng để soạn thảo hợp đồng cho mình là điều hết sức quan trọng, quyết định sự chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi ích tốt đa của các bên trong hợp đồng và dự liệu được các rủi ro pháp lý phát sinh giữa các bên trong hợp đồng trong tương lai.

Tại Luật Trí Nam chúng tôi hiểu tầm quan trọng của hợp đồng kinh doanh thương mại từ đó tận tâm giúp khách hàng có được bản hợp đồng chặt chẽ, hợp pháp và thuận tiện cho việc triển khai hợp đồng. Quý khách hàng cần báo giá tư vấn, soạn thảo hợp đồng ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng

+ Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh