Điều kiện để người nước ngoài làm giám đốc công ty gồm:

 • Người nước ngoài không là trưởng VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài không phạm tội.
 • Người nước ngoài có năng lực dân sự đầy đủ.
 • Người nước ngoài sử dụng hộ chiếu được Việt Nam công nhận.

Đáp ứng các điều kiện nói trên thì công ty được bổ nhiệm người nước ngoài là Giám đốc (Thậm chí là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty).

Bổ nhiệm người nước ngoài làm đại diện theo pháp luật cần giấy tờ gì?

 • Bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc khi thành lập công ty
 1. Hộ chiếu công chứng tất cả các trang của người nước ngoài.
 2. Thông tin địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài
 • Thay đổi người nước ngoài làm giám đốc công ty
 1. Hộ chiếu công chứng tất cả các trang của người nước ngoài.
 2. Thông tin địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài
 3. Thực hiện thủ tục đăng ký vị trí lao động sử dụng người nước ngoài trước khi thay đổi.
 4. Hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng nội dung công việc đảm nhận

Người nước ngoài có phải cư trú tại Việt Nam không?

“Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

(Khoản 3 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020)

Do đó trường hợp người nước ngoài được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của công ty thì thời điểm đăng ký thay đổi công ty phải chứng minh người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, hoặc chứng minh doanh nghiệp hiện đang thỏa mãn điều kiện theo quy định nêu trên.

Tham khảo:

+ Thủ tục làm giấy phép lao động

+ Thủ tục thành lâp công ty

Tư vấn thay đổi người nước ngoài làm giám đốc công ty

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và xin giấy phép làm việc cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi nhận tư vấn các quy định pháp luật liên quan đảm bảo đầy đủ, chi tiết giúp cho công ty có người nước ngoài làm việc luôn chấp hành đúng quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ dịch vụ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn