Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập doanh nghiệp bao nhiêu?

Luật doanh nghiệp 2020 ghi nhận quyền tự do kinh doanh và tự do lựa chọn thông tin đăng ký doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp trong đó có bao gồm chọn mức vốn điều lệ phù hợp để kinh doanh. Theo đó:

 • Chọn mức vốn điều lệ thấp thì nghĩa vụ góp đủ vốn nhỏ, nhanh gọn nhưng năng lực tài chính công ty yếu bởi thành viên, cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đăng ký.
 • Chọn mức vốn điều lệ cao thì nghĩa vụ góp đủ vốn lớn, điều kiện hoàn thành nghĩa vụ góp vốn khó khăn nhưng năng lực tài chính của công ty lại mạnh và tạo niềm tin lớn với đối tác kinh doanh.

Không có quy định cụ thể phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu tiền để thành lập doanh nghiệp, đồng thời cũng không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty TNHH, hoặc công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Do vậy, khi bạn muốn thành lập công ty hãy lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp nhất.

Vốn góp khác vốn điều lệ ở điểm gì?

Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; Là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần - Luật doanh nghiệp 2020. Do vậy vốn góp bằng vốn điều lệ khi thành viên, cổ đông công ty đã thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ góp vốn theo quy định (90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

Góp vốn thành lập công ty bao gồm:

 • Tiền góp vốn điều lệ thành lập công ty

Đây là khoản tiên phải nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Vậy số vốn điều lệ tối thiểu phải đăng ký khi thành lập công ty là bao nhiêu?

 • Tiền chi phí đăng ký thành lập công ty

Chi phí đăng ký thành lập công ty gồm lệ phí đóng khi đăng ký thành lập công ty và các khoản phí phải trả để làm biển công ty, mua chữ ký số, đăng ký hóa đơn điện tử, đăng ký tài khoản ngân hàng, và các chi phí khác.

 • Tiền chi phí trước thời điểm đăng ký thành lập công ty

Khoản phí này không có định, ví dụ công ty có đặt cọc tiền thuê nhà xưởng, thuê đất, thuê văn phòng thì chi phí này được coi là chi phí hợp lý dù nó được chi trả trước thời điểm tư cách pháp nhân được xác lập. Khoản chi này của các thành viên, cổ đông công ty có được trừ vào khoản tiền góp vốn điều lệ cần đóng không?

Tham khảo các phân tích của Luật Trí Nam, bạn thấy rằng với mỗi khoản tiền chi cho công ty rất nhiều và mỗi khoản chi đều có những quy định buộc phải chấp hành để được tính vào chi phí cho công ty sau khi thành lập.

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Luật doanh nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với từng loại hình công ty. Theo đó, tùy vào khả năng kinh tế của thành viên công ty và mục đích hoạt động của công ty, mức vốn điều lệ được quyết định cụ thể.

Ví dụ: Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn sẽ được căn cứ theo quy mô kinh doanh của thành viên công ty. Công ty đăng ký vốn điều lệ 10.000.000đ vẫn được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho thành lập công ty TNHH thấp hơn thành lập công ty cổ phần.

Khi quyết định thành lập công ty, theo Luật Trí Nam các thành viên công ty nên xác định vốn điều lệ dựa trên các cơ sở sau:

 • Năng lực tài chính và kế hoạch góp vốn của từng thành viên góp vốn;
 • Phạm vi, quy mô hoạt động của công ty hoặc yêu cầu về quy mô công ty mà các thành viên mong muốn.
 • Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập.
 • Thời hạn góp đủ vốn điều lệ của công ty theo quy định.

Ví dụ: Công ty Việt Nam có thời hạn góp đủ vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng công ty vốn đầu tư nước ngoài thì khác.

 • Hình thức góp vốn công ty được pháp luật cho phép
 1. Khi đăng ký thành lập công ty, thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản.
 2. Đối với hình thức góp vốn bằng tiền mặt, thành viên có thể thực hiện góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty (sau khi công ty đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại).
 3. Đối với hình thức góp vốn bằng tài sản, thành viên công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật.
 4. Doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi nào về vốn điều lệ trong quá trình hoạt động như tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những hướng dẫn của Luật Trí Nam liên quan đến mức vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp, công ty. Chúng tôi chuyên dịch vụ thành lập công ty uy tín sẵn sàng hỗ trợ giải đáp cho quý vị những thông tin cần thiết và triển khai thành lập công ty trọn gói khi được yêu cầu. Thông tin liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Thời hạn góp đủ vốn điều lệ

+ Thay đổi vốn điều lệ công ty