Luật sư thừa kế là gì?

 1. Luật sư thừa kế là dịch vụ pháp lý chỉ được thực hiện bởi luật sư chính thức trong việc tư vấn, giải quyết tranh chấp thừa kế cho người yêu cầu (Thân chủ).
 2. Với sự trợ giúp của luật sư, người yêu cầu được hỗ trợ những vấn đề sau:
 • Tư vấn luật thừa kế và quyền yêu cầu chia thừa kế.
 • Tư vấn cách phân chia thừa kế đất đai, tài sản mà hộ gia đình, cá nhân được hưởng.
 • Tư vấn quy trình khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai và cách thức giành lợi thế.
 • Tư vấn cách chuẩn bị tài liệu, cách thu thập chứng cứ và đánh giá vai trò của chứng cứ trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án thừa kế.
 • Đại diện thân chủ thực hiện các thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Như vậy, luật sư thừa kế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hộ gia đình, cá nhân phân chia di sản thừa kế từ đó giảm thiểu tranh chấp, mâu thuẫn xã hội cho những người liên quan.

Tư vấn thừa kế đất đai, tài sản đúng pháp luật?

Luật sư tư vấn thừa kế đất đai, tài sản là việc luật sư tư vấn hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan hệ thừa kế. Qua đó luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được nguyện vọng của họ được thực hiện.

Thông thường, căn cứ theo vụ việc cụ thể mà luật sư thừa kế sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Luật sư lắng nghe yêu cầu, mong muốn của khách hàng đưa ra.
 • Luật sư tư vấn luật thừa kế để làm rõ tính khả thi của từng yêu cầu tư vấn.
 • Luật sư tư vấn cách phân chia tài sản thừa kế đúng pháp luật hiện hành.
 • Luật sư tư vấn hướng giải quyết tranh chấp thừa kế, hoặc hướng dẫn thủ tục phân chia tài sản thừa kế đúng pháp luật.

Như vậy, quý khách hàng liên hệ Luật Trí Nam sẽ được Luật sư tư vấn đầy đủ quy định pháp luật và cách phân chia thừa kế theo yêu cầu mà Quý vị đưa ra. Chúng tôi còn chuyên dịch vụ luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế đảm bảo chuyên nghiệp, khả năng thắng kiện cao khi được mời bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Quy định mới nhất về thừa kế đất đai, tài sản

 1. Thừa kế đất đai là một trong những chế định của được quy định tại phần thứ tư của Bộ luật Dân sự 2015, gồm 4 chương, từ Chương XXII, đến Chương XXV.
 2. Trường hợp di sản để lại là đất đai, nhà cửa hoặc các tài sản khác, thì quan hệ thừa kế còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Hôn nhân và gia đình để xác định phần di sản để lại, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người chết.

Thừa kế đất đai không có di chúc là thủ tục phân chia di sản thừa kế là đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Cách chia thừa kế khi này áp dụng theo các quy định và không phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản. Ví dụ: Ông A trước khi mất nhiều lần nói với cậu con út là sẽ để lại toàn bộ di sản cho anh này. Tuy nhiên khi mất Ông A không để lại di chúc nên phần di sản của Ông A sẽ được chia cho cậu con út và các anh chị còn lại theo quy định pháp luật mà không tuân theo ý chí của Ông A như ban đầu.

Ví dụ về thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc

Gia đình Ông A và Bà B có 2 người con, bố mẹ Ông A đều đã mất. Năm 2020 Ông A mất và để lại di sản là thửa đất có GCN quyền sử dụng đất số 7890/GCN đứng tên Ông A và Bà B. Theo Bà B và 2 người con thì Ông A không để lại di chúc.

Hiện tại Bà B muốn vay vốn ngân hàng bằng việc thế chấp thửa đất này nhưng không thực hiện được nên Bà B và gia đình muốn hoàn thành thủ tục khai nhận di sản thừa kế của Ông A để gia đình có toàn quyền sử dụng, định đoạt quyền sử dụng đất đã nói.

Như vậy, khai nhận thừa kế là thủ tục không bắt buộc nhưng cần thiết để người hưởng di sản có toàn quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Việc khai nhận thừa kế nhà đất không có di chúc cần tiến hành ngay cả khi các thành viên trong gia đình không có tranh chấp về di sản thừa kế được để lại.

Luật sư tư vấn thừa kế đất đai uy tín

Công ty Luật Trí Nam nhận tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế là nhà, đất, quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đảm bảo uy tín, cụ thể:

 1. Tư vấn làm rõ tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 2. Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;
 3. Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 4. Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 5. Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;
 6. Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.
 7. Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Với các luật sư dày kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Luật Trí Nam nhận:

 1. Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 3. Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.
 4. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 5. Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 6. Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 7. Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Lĩnh vực tư vấn luật thừa kế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Công ty Luật Trí Nam cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách. Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn