Trường hợp nào chậm nộp tờ khai thuế mà không bị phạt

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế sau thời hạn cho phép mà không bị phạt khi thuộc các trường hợp sau:

 1. Cơ quan quản lý thuế có thông báo/ quyết định gia hạn thời hạn nộp tờ khai thuế để điều chỉnh ngắn hạn thời hạn nộp tờ khai thuế tại thời điểm hiện tại.
 2. Ngày nộp tờ khai của doanh nghiệp được xác định là ngày nộp bù do ngày cuối cùng của thời hạn kê khai thuế rơi vào ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định.
 3. Việc doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ khai thuế thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, hoặc do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, sự kiện bất khả kháng.

Trường hợp nào chậm nộp tiền thuế mà không bị phạt

Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau:

 1. Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;
 2. Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt;
 3. Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.
 4. Trường hợp việc chậm nộp tiền thuế là do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh;
 5. Trường hợp việc chậm nộp tiền thuế là do đối tượng nộp thuế là cá nhân bị bệnh hiểm nghèo;
 6. Trường hợp bất khả kháng khác;

Tham khảo: Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm về thuế Mức phạt Hình thức xử phạt bổ sung
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên Từ 02 - 05 triệu đồng Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày Từ 05 - 08 triệu đồng Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*)

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ 08 - 15 triệu đồng Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Từ 15 - 25 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

 1. Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp (trước đây là 0,03%/ngày).
 2. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.