Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01

 • Khi thực hiện thủ tục các thủ tục về thay đổi thông tin cư trú đã nêu Mẫu CT01 được Công an các đơn vị, địa phương in trực tiếp từ máy tính khi thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú (Điều 4 thông tư 56/2021/TT-BCA) để công dân thực hiện thủ tục.
 • Mẫu khai thay đổi thông tin cư trú này thay thế cho mẫu HK01 - Bản khai nhân khẩu thông tư 36 trước đây.
 • Mẫu CT01 được tích hợp trong phần mềm quản lý cư trú và in ra để sử dụng, nên công dân khi truy cập hệ thống cổng thông tin dịch vụ công hoặc cổng thông tin quản lý thông tin cư trú thì trên đó đều tích hợp sẵn tờ khai thay đổi thông tin cư trú online để khai nộp. Trường hợp công dân tự tải mẫu CT01 để khai sau đó scan và thực hiện thủ tục đăng ký thường trú online tham khảo mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất và hướng dẫn dưới đây của Luật Trí Nam

Tải: Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất

 

Mẫu xin xác nhận thông tin cư trú mới nhất

 • Thủ tục đăng ký thường trú, chuyển hộ khẩu thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của cá nhân sau khi hoàn thành công dân được Công an huyện cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú mẫu CT07 ghi nhận thông tin cư trú mới.
 • Ngoài ra theo Luật cư trú 2020 địa chỉ cư trú bao gồm địa chỉ thường trú, tạm trú của công dân nên Mẫu CT07 cũng là mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú của cá nhân thay thế cho các mẫu cũ trước kia (Bao gồm cả sổ hộ khâu)

Chính vì vậy công dân hay quen gọi mẫu CT01 là mẫu xin xác nhận thông tin cư trú hoặc mẫu xin xác nhận địa chỉ tạm trú.

Cách ghi tờ khai thay đổi thông tin cư trú mẫu CT01

Nhìn vào mẫu CT01 bạn có thể thấy các trường thông tin đều là các thông tin không mấy phức tạp, khó khăn thường gặp khi làm tờ khai thay đổi thông tin cư trú bao gồm:

1. Phần ký tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ khi thay đổi thông tin hộ khẩu cho con

Ví dụ: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn ghi nhận mẹ là người trực tiếp nuôi con --> Nên bạn muốn chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ --> Nộp mẫu CT01 online hệ thống báo yêu cầu phải có sự đồng ý của người cha tại mục này.

2. Số định danh cá nhân của người chưa thành niên

Người sinh trước năm 2013 không có mã số định danh cá nhân ghi trên giấy khai sinh vì vậy trước khi khai thông tin bạn sẽ cần ra công an xã để tra cứu mã số định danh cá nhân cho con.

3. Cách điền các thông tin khác trong mẫu CT01

 • Mục "Kính gửi (1)": Ghi Cơ quan công an nơi đến làm thủ tục đăng ký cư trú (tức công an phường, xã, thị trấn hoặc Công an huyện, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký cư trú và có thẩm quyền xác nhận, ký đóng dấu).

Ví dụ: Kính gửi: Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 • Mục “1. Họ, chữ đệm và tên”: Ghi bằng chữ in hoa hoặc thường, đủ dấu (viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh) của người có sự thay đổi thông tin cư trú (chuyển khẩu, nhập khẩu, tạm trú...).

Ví dụ: TRẦN VĂN A

Trường hợp người có thay đổi thông tin cư trú là người chưa thành niên dưới 18 tuổi (ví dụ: trẻ em nhập khẩu vào hộ cha mẹ) thì vẫn ghi tên của người đó.

 • Mục “2. Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh theo năm dương lịch và đúng với giấy khai sinh của người có thay đổi thông tin cư trú. Lưu ý: ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh. Ví dụ: 15/05/1978
 • Mục “3. Giới tính”: Ghi giới tính của người có thay đổi thông tin cư trú là "Nam" hoặc "Nữ"
 • Mục "4. Số định danh cá nhân/CMND": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số). Nếu chưa có thì để trống.
 • Mục "5. Số điện thoại liên hệ": Ghi số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn hiện đang sử dụng.
 • Mục "6. Email": Ghi địa chỉ email cần liên lạc (Không bắt buộc, nếu có thì ghi). Ví dụ: luat247.vn@gmail.com
 • Mục "7. Nơi thường trú": Ghi địa chỉ nơi đang đăng ký thường trú theo địa danh hành chính (tức là địa chỉ ghi trong sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú) của người có thay đổi thông tin cư trú. Ghi cụ thể theo thứ tự: số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Nếu chưa có thì để trống (trường hợp nhập khẩu cho trẻ em mới sinh)

Ví dụ: tổ 5, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 • Mục "8. Nơi tạm trú": Ghi theo địa chỉ nơi đang đăng ký tạm trú (ghi trong sổ tạm trú). Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7. Trường hợp người có thay đổi thông tin cư trú vừa có nơi thường trú, vừa có nơi tạm trú thì ghi đầy đủ. Nếu không có tạm trú thì không ghi.
 • Mục "9. Nơi ở hiện tại": Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở theo địa danh hành chính. Địa chỉ chỗ ở hiện tại có thể là nơi thường trú, nơi tạm trú hoặc nơi người có thay đổi thông tin cư trú mới chuyển đến. Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7.
 • Mục "10. Nghề nghiệp, nơi làm việc": Ghi rõ hiện nay làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa chỉ nơi làm việc của người có thay đổi thông tin cư trú.

Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội; nhân viên văn phòng hoặc chưa có việc làm.

 • Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ" và Mục "12. Quan hệ với chủ hộ" có cách ghi cụ thể như sau:

(a) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện đã có chỗ ở, nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình hoặc được chủ nhà cho mượn, thuê ở:

Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú, tạm trú (người này cũng chính là chủ nhà ở hợp pháp hoặc là người được chủ nhà cho mượn nhà để ở). Do đó Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": phải ghi là chủ hộ, tức đăng ký mình làm chủ hộ.

(b) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu hoặc cho tạm trú:

+ Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu, cho tạm trú

+ Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó. Ví dụ: Vợ, con ruột, con rể, cháu ruột hoặc người ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn...

(c) Trường hợp thay đổi, xác nhận thông tin về cư trú (ví dụ: thay đổi về nơi cư trú; chỉnh sửa thông tin cá nhân; tách hộ; xóa đăng ký thường trú, tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú...) thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo thông tin đã khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc ghi theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 • Mục "13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số) của người chủ hộ.
 • Mục "14. Nội dung đề nghị (2)": Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung cần đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú vào địa chỉ A do ông D làm chủ hộ; đăng ký tạm trú vào hộ B ở địa chỉ C; tách hộ cùng nhà; đăng ký thường trú cho con là E; điều chỉnh về năm sinh...
 • Mục "15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi": Điền đầy đủ các cột mục về thông tin của những người có cùng thay đổi về cư trú với người đã ghi tên ở mục số 1 (người đứng tên trên bản khai). Ví dụ: những người con, cháu cùng nhập khẩu với người đứng tên trên bản khai hay chồng và các con cùng tách hộ với người đứng tên trên bản khai. Trong mục này cần lưu ý:

+ Mục Quan hệ với người có thay đổi: Ghi rõ mối quan hệ với người khai mẫu tờ khai CT01

+ Mục Quan hệ với chủ hộ: Ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đã ghi ở Mục số 11.

 • Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ" và mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ở 2 mục này, chủ hộ và chủ nhà phải ghi rõ nội dung ý kiến của mình và ký tên xác nhận.

Ví dụ:"Đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa chỉ .." hoặc "Đồng ý cho tách hộ để đăng ký thường trú tại địa chỉ ..."

 • Mục "Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)": Khi người chưa thành niên (con dưới 18 tuổi), người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của những người này phải ghi rõ ý kiến vào mục này. Ghi "Đồng ý cho con tôi hoặc ông/bà/anh/chị là: ....được...(ghi cụ thể các trường hợp thay đổi thông tin về cư trú).
 • Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Người kê khai là người trực tiếp ghi mẫu và ký tên xác nhận vào mẫu. Người kê khai có thể là người đã thành niên có thay đổi thông tin về cư trú hoặc là cha mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người hạn chế về nhận thức

Nộp hồ sơ thay đổi thông tin cư trú tại đâu?

Công dân được lựa chọn cách nộp hồ sơ thay đổi thông tin cư trú như sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an có thẩm quyền: Người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Thực hiện đăng ký cư trú online qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú: Người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của công an huyện được giao làm công tác đăng ký cư trú.

Cách ghi mẫu CT01 khi đăng ký thường trú về nhà người thân

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh là người cao tuổi, người chưa thành niên...

Cách ghi mẫu CT01 khi đăng ký thường trú về nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định (theo Điều 5 Nghị định 62/2021 gồm: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của cá nhân

Trường hợp xin xác nhận địa chỉ cư trú của người khác ví dụ:

 • Bạn muốn xin xác nhận địa chỉ cư trú của vợ (khác hộ khẩu) để xin ly hôn đơn phương.
 • Bạn muốn xin xác nhận địa chỉ cư trú của người vay tiền bạn để khởi kiện đòi nợ.
 • Bạn muốn xin xác nhận địa chỉ cư trú của bố mẹ (khác hộ khẩu) để chuyển nơi hưởng bảo hiểm cho đúng tuyến.

Khi đó bạn cần dùng mẫu đơn riêng theo chia sẻ dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

Kính gửi: CÔNG AN PHƯỜNG  

Tôi là:

CMND: số    Cấp ngày :    Tại :

Nơi cư trú:

Tôi làm đơn này xin xác nhận một việc như sau:

Tôi và anh/chị     sinh năm     nơi cư trú:

đăng ký kết hôn năm    tại UBND

Trong quá trình chung sống chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, nay chúng tôi đang làm tiến hành thủ tục ly hôn tại TAND 

Theo yêu cầu của Tòa thì chúng tôi phải xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký tạm trú của bị đơn là anh/ chị tại địa chỉ cư trú như đã trình bày.

Vậy, để Quý Tòa thụ lý giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định đề nghị quý cơ quan xác nhận địa chỉ cư trú của anh/chị   hiện tại là                                    .

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01 và cách điền, sử dụng tờ khai này trong thực tiễn. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người.

Dịch vụ hữu ích:

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể