Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng 4 điều kiện sau

✔  Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

✔  Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ:

- 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn

- 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

✔  Đã Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

✔  Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

✔ Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

✔ Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Danh sách tài liệu cần có trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHthất nghiệp bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ Bảo hiểm xã hội

- 2 ảnh 3 x 4

- CMTND/ hộ chiếu/ CCCD, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú hoặc xác nhận tạm trú photto nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

Cách viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

                     Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm

Tên tôi là: NGUYỄN VĂN A     sinh ngày 01/01/1978             Nam X, Nữ 

Số chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:                                          nơi cấp:

Số sổ BHXH:

Số điện thoại:                Địa chỉ email (nếu có)

Dân tộc:                   Tôn giáo:

Số tài khoản (ATM nếu có)...............tại ngân hàng:

Trình độ đào tạo:

Ngành nghề đào tạo:

Nơi thường trú (1):

Chỗ ở hiện nay (2):

Ngày                           , tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)

tại địa chỉ:

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ........tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

Kèm theo Đề nghị này là ............... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                 Hà Nội, ngày ....... tháng ..... năm ……..

                                                                                               Người đề nghị

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp khá đơn giản và dễ điền. Để thủ tục được nhanh gọn bạn cần điền đúng thông tin nộp kèm theo đơn. Đồng thời bạn đề rõ loại tài liệu kèm theo đơn đề nghị là: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Các bước thủ tục xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

✔ Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

✔ Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (người lao động) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động.

+ Trường hợp người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

✔ Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ BHYT.

+ Hàng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Ví dụ: Ngày 1/10/2016 người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Ngày 20/10/2016 trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày bắt đầu tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 16/10/2016

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng đầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội: Từ 20 – 25/10/2016

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/11 – 27/11/2016

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3: Từ 16/12 – 27/12/2016

- Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Xem thêm:

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật uy tín tại Hà Nội

>> Thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội