Thủ tục đăng ký doanh nghiệp hết bao lâu?

Trên thực tế thì thành lập doanh nghiệp mất bao lâu sẽ tùy thuộc vào khá nhiều yếu tố như quy trình thực hiện, khả năng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ của từng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tiến hành theo quy trình chuẩn, soạn thảo hồ sơ nhanh chóng, hợp lệ thì thời gian thành lập công ty rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ sai sót, thì thời gian mở doanh nghiệp sẽ bị kéo dài do không được cấp giấy phép.

  • Thông thường, bạn sẽ mất khoảng từ 3 – 5 ngày để xin giấy phép thành lập công ty, giấy phép đăng ký doanh nghiệp Việt Nam từ Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Nhưng nếu bạn thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sẽ cần mất từ 15 – 30 ngày để xin giấy phép đăng ký đầu tư và từ 3 – 5 ngày để xin giấy phép đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian cần thiết khi mở công ty có yếu tố nước ngoài sẽ khoảng từ 18 – 30 ngày.

Thời gian soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  • Bạn lưu ý thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới đã nói ở trên được tính từ ngày doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp rồi. Vậy soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có lâu không? Doanh nghiệp cần biết rằng mình sẽ còn cần thêm thời gian để chuẩn bị thông tin công ty, soạn thảo hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan, dó đó, thời gian thành lập công ty là bao lâu sẽ tùy thuộc một phần vào từng doanh nghiệp.
  • Ngoài ra, sau khi thành lập doanh nghiệp xong, bạn sẽ cần dành thời gian để xin giấy phép con nếu cần và hoàn tất các thủ tục khác như công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, làm tài khoản ngân hàng…
  1. Thời gian chờ thông báo mẫu dấu doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia
  2. Luật doanh nghiệp 2020 cho phép doanh nghiệp được sử dụng luôn con dấu tròn vào trong kinh doanh mà không cần đợi hoàn thành thủ tục thông báo mẫu dấu doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia. Đây là một điểm mới quan trọng tích kiệm thời gian chuẩn bị kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng thời gian để thành lập doanh nghiệp và được dùng hóa đơn GTGT là bao lâu

Thủ tục đăng ký hóa đơn GTGT điện tử thường mất khoảng 03 – 05 ngày cho việc mua hóa đơn điện tử và thông báo mẫu hóa đơn điện tử. Do vậy thời gian nhanh nhất để hoàn thành trọn gói thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký xong hóa đơn điện tử sẽ hết khoảng 5 - 7 ngày.

Quý khách hàng quan tâm đến thời gian thành lập doanh nghiệp chắc cũng đang muốn làm nhanh thủ tục này? Luật Trí Nam nhận các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp siêu tốc với thời gian nhanh, chắc chắn 100% được sử dụng hóa đơn điện tử. 

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty