Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020)

Loại hình doanh nghiệp tư nhân sẽ có những đặc điểm nổi bật sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi thế gì?

 • Ưu điểm trong quản lý và điều hành
 1. Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân là chủ sở hữu đồng thời là người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nên cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản.
 2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp (Khoản 3 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2020).
 • Ưu điểm trong kinh doanh
 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình để người khác sử dụng doanh nghiệp vào trong kinh doanh. (Điều 191 Luật doanh nghiệp 2020).
 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng được quyền bán doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác (Điều 192 Luật doanh nghiệp 2020)
 3. Chế độ chịu trách nhiệm của chủ doanh nghiệp là vô hạn nên luôn được các đối tác tin tưởng khi giao kết hợp đồng.
 4. Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang các loại hình công ty hiện hành nên chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện việc chuyển đổi khi thấy cần thiết.

Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện gì?

Người đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cần đảm bảo:

 1. Là cá nhân trên 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 2. Không phải là công chức, viên chức hoặc các đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 3. Có hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân đúng quy định theo điều 19 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc với mức phí chỉ 1.200.000đ mà vẫn đảm bảo tư vấn đầy đủ quy định pháp luật cho chủ doanh nghiệp. Quý khách hàng cần hỗ trợ ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể