Ngành nghề nào cấm kinh doanh đối với công ty vốn nước ngoài

Theo điều 6 Luật đầu tư 2020 quy định như sau:

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư.

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Công ty nước ngoài đăng ký tối đa bao nhiêu ngành nghề?

  • Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020 không có quy định nào hạn chế việc doanh nghiệp nước ngoài hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, như vậy doanh nghiệp nước ngoài nếu muốn đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau thì có thể đăng ký được. Tuy nhiên
  • Đối với công ty vốn nước ngoài thành lập theo thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư thì: Mục tiêu dự án đầu tư phù hợp với ngành nghề kinh doanh đăng ký. Đây chính là lý do vì sao chúng ta thấy các công ty vốn đầu tư nước ngoài ít ngành nghề kinh doanh.
  • Đối với công ty vốn nước ngoài hình thành theo thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam thì số lượng ngành nghề kinh doanh không hạn chế, miễn sao công ty chấp hành đúng quy định về điều kiện kinh doanh áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tham khảo: Vướng mắc khi chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Đăng ký ngành nghề nhưng không kinh doanh có bị phạt không?

Nguyên tắc quản lý doanh nghiệp hiện nay là: Quản lý về chủ thể kinh doanh, quy mô kinh doanh và điều kiện kinh doanh. Do đó việc đăng ký ngành nghề nhưng không kinh doanh sẽ không bị xử phạt, điều này cũng đảm bảo nguyên tắc “tự do kinh doanh” của chủ doanh nghiệp được pháp luật đảm bảo, cũng phù hợp với quyền tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty vốn đầu tư nước ngoài bị hạn chế kinh doanh những lĩnh vực gì?

✔  Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật đầu tư 2020.

✔  Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tham khảo: Luật đầu tư 2020

Kinh nghiệm đăng ký ngành nghề kinh doanh cho công ty vốn nước ngoài

Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn nước ngoài đó là thực hiện đăng ký đúng trọng tâm vào ngành nghề công ty thực sự kinh doanh và đáp ứng vốn kinh doanh với các ngành nghề đăng ký kinh doanh. Vì công ty nước ngoài cần phải làm báo cáo hàng tháng/Quý/Năm cho sở kế hoạch và đầu tư, báo cáo tài chính hàng năm cũng bắt buộc phải kiểm toán. Do đó dòng tiền và các số liệu tài chính của doanh nghiệp phải chính xác và đúng thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch rõ ràng tránh những sai phạm vướng mắc. Đây cũng là điểm tư vấn khác biệt giữa các công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài hiện nay. Tại Luật Trí Nam dịch vụ tư vấn thành lập công ty linh hoạt đảm bảo vừa đáp ứng mong muốn yêu cầu khách hàng, lại vừa đảm bảo tư vấn đúng, đủ và hợp lý danh mục ngành nghề dự kiến đăng ký cho khách hàng. Chúng tôi rất mong được trở thành đối tác pháp lý của Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo: Thành lập công ty nước ngoài uy tín tại Hà Nội