Quy định về thời gian thử việc 2023 có gì mới?

Bộ luật lao động 2019 đã chi tiết quy định về chế độ thử việc giúp cho việc áp dụng luật dễ dàng hơn, ví dụ: Quy định về thời gian thử việc được BLLĐ 2019 phân tách làm 03 điều khoản gồm Điều 26, 27, 29. Quy định về thử việc được bổ sung theo nghĩa vụ khi kết thúc thời gian thử việc:

"Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường."

(Điều 29 Bộ luật lao động 2019)

Tải: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

Mẫu hợp đồng thử việc 2023 thông dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại … chúng tôi gồm

I. BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

CÔNG TY/ HỘ KINH DOANH

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:                                 Chức vụ:

II. NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên:

Sinh ngày

CMTND số:

Địa chỉ:

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung thử việc

Ông (bà) .... làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 02 tháng kể từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm

Tại địa điểm:

Chức danh chuyên môn:             Chức vụ:

Công việc phải làm:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30' đến 17h30');

- Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

- Mức lương thử việc:

-  Phụ cấp: Tự túc

- Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

- Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

- Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

- Nộp văn bằng, chứng chỉ công chứng cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

- Chấp hành nọi quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…

- Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty đê trục lợi cá nhân;

- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

- Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm …

NGƯỜI LAO ĐỘNG    NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Có bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc?

Theo Luật sư Trí Nam, căn cứ khoản 1 Điều 24 BLLĐ năm 2019, khi có thỏa thuận và việc làm thử, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động. Như vậy, hai bên có thể:

  1. Ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động
  2. Hoặc ký kết nội dung thử việc thành một hợp đồng thử việc riêng.
  3. Thông thường việc giao kết hợp đồng lao động để thử việc, người lao động sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi hơn so với hợp đồng thử việc. Nhưng nó cũng có hạn chế về việc đơn phương chấm dứt quan hệ thử việc của người lao động.

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được không?

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Như vậy, nếu đang trong thời gian thử việc, người lao động hoàn toàn có quyền tự ý nghỉ việc mà không cần báo trước.

Thử việc có đóng BHXH không?

Hợp đồng thử việc không phải hợp đồng lao động nên công ty không bắt buộc phải đóng BHXH cho người đang thử việc.

Có bắt buộc phải thử việc trước khi ký hợp đồng lao động?

Hiện không có quy định về việc băt buộc phải thử việc trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức Quý vị nhé. Đây là quyền tự thỏa thuận của các bên trong quá trình tuyển dụng.

Thời hạn thử việc tối đa là bao nhiêu?

Bộ luật lao động 2019 có sự điều chỉnh về thời gian thử việc, cụ thể theo Điều 25 thời gian thử việc sẽ do các bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với 01 công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

  • Không quá 180 ngày: Công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
  • Không quá 60 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
  • Không quá 06 ngày làm việc: Công việc khác.

Mức lương thử việc tối thiểu là bao nhiêu?

Bộ luật lao động quy định tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Như vậy, tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động được quyền thỏa thuận với nhau về mức lương thử việc. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải trả ít nhất 85% mức lương của công việc làm thử cho người lao động.

Trên đây là tổng hợp nhanh các quy định về hợp đồng thử việc và chế độ thử việc. Mọi vướng mắc cần trợ giúp quý vị hãy liên hệ Công ty Luật Trí Nam ngay hôm nay.

Tham khảo

+ Mẫu hợp đồng lao động

+ Bộ luật lao động 2019

+ Làm giấy phép lao động