Phân biệt giữa thủ tục tố cáo và thủ tục khiếu nại

Thủ tục khiếu nại, tố cáo đều là phương thức yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm tuy nhiên hai thủ tục này có điểm khác nhau cơ bản sau:

 • Khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Đối tượng tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức (Phạm vi rộng hơn).
 • Về chủ thể thực hiện việc khiếu nại, tố cáo thì người tố cáo phải là cá nhân.

Trường hợp nên dùng đơn kiến nghị thay vì khiếu nại, tố cáo

Theo Luật Trí Nam, bản chất của khiếu nại, tố cáo đều là việc đưa ra yêu cầu cho một cơ quan cụ thể, giải quyết một sai phạm cụ thể nên đây được coi là một dạng kiến nghị. Do đó bạn có thể sử dụng đơn kiến nghị để thay thế cho đơn tố cáo hoặc đơn khiếu nại sẽ giúp nâng cao hiệu quả, bởi

 • Tiếp nhận đơn kiến nghị giúp giảm thiểu sự căng thẳng trong việc tố cáo, khiếu nại.
 • Cơ quan tiếp nhận kiến nghị cũng có được nhiều sự lựa chọn phương án giải quyết yêu cầu của người kiến nghị thay vì buộc phải tuân theo quy trình giải quyết khiếu nại theo Luật khiếu nại và giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo.
 • Trường hợp đơn kiến nghị không được giải quyết, bị giải quyết chậm, giải quyết không thỏa đáng thì người kiến nghị cũng có được nhận định về ý chí của cơ quan giải quyết kiến nghị trước khi chính thức buộc họ phải tuân thủ quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật định.

Mẫu đơn tố cáo viết sẵn

Tải: Mẫu đơn tố cáo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …

1. NGƯỜI LÀM ĐƠN

Họ và tên:               Quốc tịch:

CMTND số:

Địa chỉ:

Điện thoại:    Email:

2. NỘI DUNG TỐ CÁO:

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của: …

Sự việc cụ thể như sau: …

3. Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

NGƯỜI TỐ CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khiếu nại đơn giản

Tải: Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng ... năm 20…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: …

1. NGƯỜI LÀM ĐƠN

1.1 Đối với người khiếu nại là tổ chức

CÔNG TY …

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Người đại diện cho tổ chức thực hiện việc khiếu nại:

Họ và tên:               Quốc tịch:

CMTND số:

Địa chỉ:

Điện thoại:    Email:

1.2 Đối với người khiếu nại là cá nhân

Họ và tên:               Quốc tịch:

CMTND số:

Địa chỉ:

Điện thoại:    Email:

2. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

Tôi làm đơn này khiếu nại và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của: …

Sự việc cụ thể như sau: …

3. Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyên tắc thực hiện thủ tục khiếu nại

 • Mục đích của khiếu nại là bảo vệ và khôi phục lại quyền và lợi ích của người bị khiếu nại đã bị quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước xâm hại.
 • Chủ thể khiếu nại, Khoản 1 Điều 1 và Điều 101 Luật khiếu nại thì chủ thể có quyền khiếu nại bao gồm: công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức; cá nhân, tổ chức nước ngoài có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.
 • Đối tượng của khiếu nại hành chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước.
 • Khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguyên tắc thực hiện thủ tục tố cáo

 • Mục đích của tố cáo không chỉ để bảo vệ quyền và lợi ích của người tố cáo mà còn để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội và của tập thể, của cá nhân khác và nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để loại trừ những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, của cá nhân.
 • Chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo như quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo chỉ có thể là công dân. Như vậy, khác với khiếu nại, là cả công dân, cơ quan tổ chức đều có quyền khiếu nại, nhưng thực hiện quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng là cá nhân, quy định này nhằm cá thể hoá trách nhiệm của người tố cáo, nếu có hành vi cố tình tố cáo sai sự thật thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Đối tượng tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Những chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong thực tiễn. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo

+ Dịch vụ luật sư

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài