Đăng ký kết hôn tại UBND quận, huyện nơi một trong hai bên cư trú với trường hợp:

 1. Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
 2. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 3. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
 4. Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Các trường hợp còn lại đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường, thị trấn nơi một trang hai bên cư trú.

(Tham khảo Điều 17 và 37 Luật hộ tịch 2014)

Đăng ký kết hôn ở nước ngoài giải quyết tại đâu?

Nam, nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Lưu ý phải là cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự).

Thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài khác đăng ký kết hôn tại Việt Nam thế nào?

Thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài sẽ cần cung cấp Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, HIV… Đây là một điểm khác so với thủ tục đăng ký kết hôn ở trong nước. Do vậy, nếu bạn chuẩn bị đăng ký kết hôn thì nên:

 1. Tìm hiểu rõ thẩm quyền của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem có chức năng lãnh sự không.
 2. Xem thời gian và lịch giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn của cơ quan này.
 3. Chuẩn bị tài liệu đủ theo quy định như giấy khám sức khỏe chúng tôi vừa nên, và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ yêu cầu:
 • Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở một nước khác thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước đó về tình trạng hôn nhân của người đó.
 • Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao bản án, quyết định cho ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; Trong trường hợp bản án, quyết định cho ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài thuộc loại phải ghi chú vào sổ theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì bản án, quyết định đó phải được ghi chú trước khi nộp hồ sơ.
 • Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó.
 • Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Chương V của Nghị định 158/2005/NĐ-CP. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

Chúc các bạn thành công!