Quy định về kiểm tra quyết toán thuế khi giải thể công ty

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động...

8. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

8.1. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động trừ các trường hợp quy định tại điểm 8.2 Khoản này.

8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

c) Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng/năm.

- Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các trường hợp nêu tại tiết a, b, c điểm này, chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (bao gồm quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động; các tài liệu chứng minh người nộp thuế thuộc các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có) thì cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

8.3. Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 8.2 Điều này, căn cứ nhu cầu thực tế cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đặt hàng và sử dụng kết quả kiểm tra quyết toán thuế của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư này”.

Như vậy, đối với các trường hợp ngoài quy định tại điểm 8.2 khi giải thể sẽ phải trải qua thủ tục kiểm tra quyết toán thuế. Đây cũng là khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp phải trải qua trong thủ tục giải thể doanh nghiệp. Để hạn chế tối đa chi phí giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị hoặc phải thực hiện những công việc gì?

Tham khảo: Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty

Những việc cần làm khi giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty sẽ phải tiến hành nhiều bước, thực hiện nhiều thủ tục tại nhiều cơ quan khác nhau, với vai trò công ty chuyên dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, luật Trí Nam chia sẻ những việc cần làm khi giải thể doanh nghiệp để quý khách hàng tham khảo

✔ Hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

+ Đây là ưu tiên số một bởi doanh nghiệp bị nợ thuế, phạt thuế sẽ thuộc trường hợp bị kiểm tra quyết toán thuế trong quá trình xin thu hồi mã số thuế để giải thể doanh nghiệp.

+ Hoàn thành nghĩa vụ thuế còn bao gồm việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế phụ của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh đăng ký trong quá trình công ty hoạt động..

✔ Hoàn thành nghĩa vụ với bảo hiểm xã hội

Mặc dù thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên công ty thực hiện sau khi cơ quan thuế ra quyết định thu hồi mã số thuế doanh nghiệp, nhưng trước khi xin đóng mã số thuế doanh nghiệp vẫn phải kiểm tra các nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm. Khi có vướng mắc thì cần xử lý ngay bởi khi doanh nghiệp đã bị thu hồi mã số thuế thì có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản phạt do sai phạm về bảo hiểm xã hội.

✔ Hoàn thành nghĩa vụ về thuế xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp rà soát lại xem trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình có đăng ký xuất, nhập khẩu hay không, nếu có, trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên cơ quan thuế, doanh nghiệp cần xin xác nhận không nợ thuế xuất, nhập khẩu ở Tổng cục Hải quan  trước, nếu không khi nộp hồ sơ trên cơ quan thuế, cơ quan thuế cũng sẽ không tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung giấy xác nhận không nợ thuế xuất, nhập khẩu thì sẽ mất thêm thời gian của doanh nghiệp.

✔ Hoàn thiện sổ sách kế toán của doanh nghiệp

Chúng tôi đặt bước này ở cuối cùng bởi khi xác định đủ nghĩa vụ cần làm thì doanh nghiệp mới có đủ thông tin để hoạch toán đúng sổ sách kế toán. Khi sổ sách đã chuẩn, đã đầy đủ thì trong quá trình giải thể doanh nghiệp có bị quyết toán thuế hay không cũng không phải vấn đề quá lo lắng nữa.

Tư vấn giải thể công ty uy tín tại Hà Nội

Luật Trí Nam là một trong các đơn vị uy tín chuyên tư vấn giải thể doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các đơn vị theo hai phương thức:

✔ Hướng dẫn cách giải thể công ty qua điện thoại

Doanh nghiệp cần kế toán viên, chuyên viên pháp lý của chúng tôi hỗ trợ tư vấn giải thể công ty chỉ cần gọi 19006196  trong khung giờ hành chính sẽ được trợ giúp chi tiết và đầy đủ nhất.

✔ Tư vấn giải thể công ty trọn gói

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện tất cả những tồn đọng đang gặp, sau đó khi thực hiện thủ tục giải thể Luật Trí Nam triển khai theo diện ủy quyền nên cũng không phát sinh nhiều việc đi lại của chủ doanh nghiệp, không phát sinh nhiều thời gian phải tiếp đón các cơ quan ban ngành. 

Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Dịch vụ hữu ích

>> Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

>> Dịch vụ đăng ký kinh doanh