Thay đổi đăng ký doanh nghiệp do khai nhận thừa kế của cổ đông, thành viên đã mất

Áp dụng theo quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020 thì:

✔ Công ty cổ phần không phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi cổ đông do khai nhận thừa kế, ngoại trừ trường hợp người nhận thừa kế cổ phần là người nước ngoài.

✔ Công ty TNHH thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn do khai nhận thừa kế vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế vốn góp.

Thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần, vốn góp

✔ Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật của cổ đông sáng lập sẽ tiến hành khai nhận di sản.

✔ Nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ là người tiến hành khai nhận di sản. Theo điểm a khoản 1 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Văn bản khai nhận thừa kế cổ phần, vốn góp có cần phải được công chứng/chứng thực?

Người nhận thừa kế tiến hành công chứng/chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế, những người thừa kế cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

+ Di chúc hợp pháp của người có di sản thừa kế để lại (Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc)

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

+ Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình, huyết thống.

+ Các tài liệu chứng minh di sản khai nhận là có thật và thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đã chết. (Với người chết để lại di sản là cổ phần trong công ty cổ phần thì tài liệu chứng minh cần có giấy chứng nhận góp vốn do công ty cấp cho cổ đông khi tiến hành góp vốn vào công ty; sổ đăng ký cổ đông).

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, cơ quan công chứng, chứng thực sẽ tiến hành  niêm yết công khai tại trụ sở  Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó (Khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng).

Thông báo thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế vốn góp

Công ty Luật Trí Nam nhận thực hiện dịch vụ khai nhận thừa kế cổ phần, vốn góp trọn gói cho doanh nghiệp. Trong đó:

✔ Nhận công chứng văn bản khai nhận thừa kế cổ phần và soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp để ghi nhận thông tin cổ đông mới trong công ty cổ phần.

✔ Nhận thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói đối với công ty TNHH khi có sự thay đổi chủ sở hữu, thành viên góp vốn trong công ty do thừa kế vốn góp.

✔ Nhận thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, chuyển nhượng vốn, cổ phần cho trường hợp cổ đông, thành viên nhận thừa kế là người nước ngoài.

Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh