Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại (franchise) là quy trình chuyển giao theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Mô hình kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam rất phổ biến trong lĩnh vực nhà hàng, quán ăn và mua bán hàng hóa.

Quy trình nhượng quyền thương mại bao gồm:

 • Bước 1: Bên nhượng quyền xây dựng hệ thống kinh doanh và hợp đồng nhượng quyền thương mại
 • Bước 2: Ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, trong đó:
 1. Bên nhận nhượng quyền trả tiền theo thỏa thuận hợp đồng
 2. Bên nhượng quyền thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Bước 3: Triển khai kinh doanh theo thỏa thuận hợp đồng
 1. Các bên trong hợp đồng tuân thủ đúng cam kết về việc sử dụng thương hiệu, quy trình kinh doanh và quản lý kinh doanh đã thỏa thuận.
 2. Bên nhượng quyền đảm bảo quy trình kinh doanh được nhượng quyền không bị tranh chấp với bên thứ 3 trong toàn bộ quá trình kinh doanh.
 • Bước 4: Chấm dứt nhượng quyền theo thỏa thuận hợp đồng

Các bên được quyền thỏa thuận thời hạn hợp đồng nhượng quyền hoặc thời điểm, các sự kiện xuất hiện sẽ làm chấm dứt hợp đồng.

Điều kiện kinh doanh nhượng quyền thương mại

Với quy trình nhượng quyền thương mại như trên các bên cần đảm bảo điều kiện sau:

 1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 2. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 3. Bên nhận nhượng quyền thương mại phải có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật

Hợp đồng nhượng quyền thương mại cần có nội dung gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là thỏa thuận giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền về việc chuyển giao quy trình kinh doanh, các quyền sở hữu công nghiệp và quyền, nghĩa vụ của các bên khi kinh doanh theo hệ thống nhượng quyền thương mại.

Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại thường có các nội dung sau:

 1. Chủ thể giao kết hợp đồng
 2. Mô tả hệ thống nhượng quyền thương mại được chuyển giao.
 3. Thương hiệu của hoạt động kinh doanh và thời hạn, phạm vi sử dụng thương hiệu này của bên nhận nhượng quyền thương hiệu.
 4. Giá nhượng quyền hoặc tỷ lệ % các bên được hưởng đối với khoản lợi nhận trong kinh doanh.
 5. Các thỏa thuận liên quan đến triển khai kinh doanh của hệ thống nhượng quyền thương mại.

Công ty Luật Trí Nam nhận tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại uy tín cho khách hàng. Chúng tôi đảm bảo:

 • Soạn thảo hợp đồng phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế.
 • Soạn thảo điều khoản giúp cân bằng lợi ích tạo thuận lợi cho việc giao kết hợp đồng nhượng quyền.
 • Đảm bảo nội dung hợp đồng chặt ché, có đủ các điều khoản để các bên buộc thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ pháp lý ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.