Tài liệu cần có trong hồ sơ thành lập công ty

Căn cứ Điều 21, 22 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì đăng ký thành lập công ty cổ phần và đăng ký thành lập công ty TNHH sẽ cần chuẩn bị các tài liệu sau trong hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp lựa chọn

3. Danh sách thành viên công ty / Danh sách cổ đông công ty.

4. Bản sao công chứng CMTND, hộ chiếu của người đăng ký thành lập doanh nghiệp.

5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của người thành lập công ty là pháp nhân, tổ chức.

6. Giấy ủy quyền của Giám đốc cho người đi nộp hồ sơ.

Theo danh mục nói trên người đăng ký doanh nghiệp lưu ý

✔ Đối với hồ sơ thành lập công ty cổ phần thì tài liệu số 2 là Điều lệ công ty cổ phần, tài liệu số 3 là Danh sách cổ đông sáng lập.

✔ Đối với hồ sơ thành lập công ty TNHH thì tài liệu số 2 là Điều lệ công ty TNHH, tài liệu số 3 là Danh sách thành viên công ty. Việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên chỉ phải cung cấp danh sách thành viên khi công ty TNHH 1 thành viên hoạt động theo mô hình hội đồng thành viên.

Tham khảo:

>> Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

>> Mẫu điều lệ Công ty mới nhất

Kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

1. Phân loại tài liệu trong bộ hồ sơ thành lập công ty

+ Tài liệu số 3, 5 là tài liệu điền thông tin thuần túy được ban hành trong thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Bộ kế hoạch và đầu tư.

+ Tài liệu số 4 là tài liệu công chứng, chứng thực không phải soạn thảo.

+ Tài liệu số 1, 2, 6 là tài liệu soạn thảo theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020 và nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp.

2. Cách soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp với các loại hình

2.1 Chuẩn bị thông tin trước khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty:

Các thông tin mà bạn cần chuẩn bị để tiến hành điền vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm tối thiểu các thông tin dưới đây, bạn cần tìm hiểu chính xác và điền thông tin đúng và đủ vào hồ sơ thành lập công ty.

- Chuẩn bị tìm một cái tên công ty đúng luật, hay, không bị trùng lặp với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên hệ thống đăng ký doa+nh nghiệp quốc gia. Khi đặt tên công ty thì phải lựa chọn tên công ty không được trùng lặp, không thuộc điều cấm của luật doanh nghiệp hiện hành. Khi đặt tên công ty nên lựa chọn tên doanh nghiệp đơn giản,dễ nhớ, gần gũi và gợi nhớ tới dịch vụ, sản phẩm mà công ty mình cung cấp tới khách hàng, ngắn gọn xúc tích, gây ấn tượng mạnh với khách hàng ngay lần đọc đầu tiên thì càng tốt. Như vậy mới dễ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và được nhiều người biết đến.

- Chuẩn bị địa chỉ công ty an toàn, được phép đăng ký kinh doanh, không thuộc những nơi bị cấm đặt địa chỉ doanh nghiệp. Không nằm ở khu vực căn hộ chung cư vì ở đó chỉ có chức năng để ở chứ không có chức năng đăng ký kinh doanh. Trừ trường hợp căn hộ nằm ở khu kinh doanh thương mại thì bạn phải xuất trình văn bản chứng minh khu đó được phép đăng ký kinh doanh.

- Chuẩn bị mức vốn điều lệ cần đăng ký thành lập công ty. biết được mức vốn tối thiểu, mức vốn tối đa để thành lập công ty là bao nhiêu. Những ngành nghề kinh doanh thông thường thì không giới hạn tối thiểu tối đa mức vốn. Tuy nhiên một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định như kinh doanh bất động sản thì yêu cầu vốn 20 tỷ VNĐ mới được phép đăng ký ngành này.

- Lưu ý về thời hạn góp đủ vốn điều lệ là không quá 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để doanh nghiệp bị tránh bị phạt. Quá thời hạn này nếu doanh nghiệp chưa góp đủ vốn thì cần điều chỉnh mức vốn điều lệ về đúng với mức vốn góp của các thành viên góp thực tế.

- Chuẩn bị lựa chọn người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tối thiểu đủ 18 tuổi, và để kinh doanh thành công thì người đại diện theo pháp luật cần có kinh nghiệm và năng lực quản lý ở lĩnh vực công ty dự tính thành lập. Có thể thuê người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

2.2 Lựa chọn ngành nghề kinh doanh đăng ký công ty

- Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp lựa chọn theo Phụ lục I và II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam áp dụng từ 20/08/2018.

- Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vingành, nghề chi tiết đã ghi.

- Việc ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết không có trong phụ lục II quyết định số 27 thì, ngành nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Tham khảo: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền khẳng định doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách nộp hồ sơ thành lập công ty

Tại Hà Nội thống nhất áp dụng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online quan cổng thông tin điện tử quốc gia. Chủ doanh nghiệp chỉ phải đến Phòng ĐKKD để nộp hồ sơ giấy khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được chấp thuận hợp lệ. Sau khi nộp hồ sơ giấy chủ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số chia sẻ mẫu hồ sơ thành lập công ty. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty ngay hôm nay hãy liên hệ Luật sư Trí Nam. Chúng tôi rất mong được đồng hành với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội