Lệ phí môn bài là một trong các khoản thu bắt buộc phải nộp mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù theo quy định của nhà nước, số tiền thuế này không cao nhưng có rất nhiều trường hợp do không tìm hiểu kỹ về thời hạn, cách thức, định mức nộp … dẫn đến việc kê khai và nộp lệ phí môn bài không chính xác và phát sinh những khoản phạt không đáng có.

Lệ phí môn bài là gì? Lệ phí môn bài khác thuế môn bài thế nào?

✔ Lệ phí môn bài được hiểu đơn giản là khoản lệ phí doanh nghiệp phải đóng hàng năm được xác định dựa trên vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

✔ Thuế môn bài là cách gọi cũ, do đó thuế môn bài và lệ phí môn bài là chỉ cùng một loại lệ phí phải nộp của tổ chức kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêm?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

✔ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

✔ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

✔ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Tổ chức nêu tại điểm a, b có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài của doanh nghiệp là khi nào?

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp là khi nào?

✔ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

✔ Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thì có cần nộp bổ sung lệ phí môn bài hay không?

Trường hợp không và có phải nộp lệ phí môn bài không thì cẩn phải chia ra hai trường hợp:

✔ Trường hợp 1: Tăng vốn điều lệ nhưng không vượt quá ngưỡng bậc lệ phí môn bài phải đóng.

✔ Trường hợp 2: Tăng vốn điều lệ vượt quá ngưỡng bậc lệ phí môn bài phải đóng.

+ Căn cứ theo quy định của pháp luật (đã nêu trên), nếu trong năm daonh nghiệp có thay đổi về vốn thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Theo đó, nếu doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp sẽ phải nộp lại tờ khai thuế môn bài của năm sau năm thay đổi vốn.

+ Còn về mức lệ phí môn bài phải nộp thì theo quy định, khi có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Theo đó, doanh nghiệp không phải nộp thêm tiền thuế môn bài cho năm thực hiện tăng vốn vì đã nộp đầu năm rồi.

+ Nếu doanh nghiệp tăng vốn nhưng không vượt quá ngưỡng bậc lệ phí môn bài đang phải đóng thì mức lệ phí năm sau năm thay đổi vẫn như mức cũ.

+ Nếu doanh nghiệp tăng vốn điều lệ vượt quá ngưỡng bậc lệ phí môn bài đang phải đóng thì mức lệ phí năm sau năm thay đổi sẽ là mức mới theo quy định.

Trên đây là nội dung chia sẻ của Luật Trí Nam về vấn đề Tăng vốn điều lệ thì có cần nộp bổ sung lệ phí môn bài hay không. Nếu có bất cứ vướng mắc gì, đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh