Chi nhánh có vốn kinh doanh riêng không?

Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định 2 hình thức hoạt động mà doanh nghiệp được phép lựa chọn để đăng ký cho chi nhánh đó là: Hoạch toán phụ thuộc và Hoạch toán độc lập. Đương nhiên khi pháp luật quy định về hoạch toán độc lập (tự chủ kinh doanh) thì chi nhánh phải có nguồn vốn kinh doanh. Do vậy doanh nghiệp được phân bổ nguồn vốn kinh doanh cho chi nhánh hoạt động.

Chi nhánh không có vốn điều lệ?

Khái niệm thế nào là vốn điều lệ như sau: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.” (Khoản 34 Điều 3 Luật doanh nghiệp 2020). Với khái niệm về vốn điều lệ đã nói thì đương nhiên chi nhánh không có vốn điều lệ bởi thuật ngữ này chỉ áp dụng cho công ty. Chi nhánh chỉ là đơn vị phụ thuộc của công ty, doanh nghiệp.

Tham khảo: Vốn điều lệ công ty là gì?

Đăng ký vốn điều lệ cho chi nhánh có được không?

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh công ty thực hiện tại Phòng ĐKKD nơi đặt trụ sở chi nhánh trong đó:

  • Mẫu thông báo hoạt động chi nhánh ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có trường thông tin về vốn, vốn điều lệ chi nhánh.
  • Mẫu giấy phép hoạt động chi nhánh cũng không có thông tin vốn, vốn điều lệ.

Bởi các lý do trên nên công ty không thể đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn dùng cho hoạt động của chi nhánh.

Quy định pháp luật cũ có gì khác biệt không?

Theo Luật đầu tư 2005 (Hiện đã bị thay thế bởi Luật đầu tư 2020) thì pháp luật có quy định về việc thành lập chi nhánh gắn với đăng ký dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư được cấp sẽ có 02 mục thông tin gồm Thông tin chi nhánh và Thông tin dự án đầu tư triển khai. Mục thông tin dự án đầu tư có ghi nhận về nguồn vốn đầu tư mà công ty phân bổ cho chi nhánh. Đây cũng là lý do hiện tại vẫn có nhiều chi nhánh đăng ký được nguồn vốn trên giấy phép hoạt động của mình.

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Chúng tôi nhận dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh uy tín cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ưu điểm nổi bật của Luật Trí Nam bao gồm:

  • Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn cho các chi nhánh thành lập để triển khai các dự án đầu tư, triển khai sản xuất, gia công nên song song với việc đăng ký thông tin chi nhánh phù hợp sẽ tư vấn đầy đủ và chính xác cho khách hàng về nguồn vốn và cách báo cáo nguồn vốn, doanh thu của chi nhánh theo quy định hiện hành.
  • Cập nhật quy trình thủ tục thành lập chi nhánh mới nhất nên thơi gian thành lập chi nhánh cho công ty vốn đầu tư nước ngoài cũng nhanh gọn như thành lập chi nhánh của công ty Việt Nam.
  • Phí thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh trọn gói chỉ 900.000đ đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả trong việc tối ưu chi phí doanh nghiệp.

Thông tin tư vấn xin liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Dịch vụ nổi bật:

+ Thành lập chi nhánh công ty

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh