Các thông tin được phép cập nhật trên giấy phép kinh doanh

Pháp luật luôn quy định quyền cập nhật thông tin trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tuy nhiên khi thực hiện chủ giấy phép phải lưu ý:

✔  Cập nhật thông tin được hiểu là ghi nhận lại thông tin do sự thay đổi khách quan của thông tin cũ

Ví dụ: Cập nhật số CMTND của người đứng tên trên Giấy phép kinh doanh, Cập nhật thông tin địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, ...

✔  Trường hợp việc cập nhật thông tin dẫn đến việc điều kiện cấp giấy phép kinh doanh không còn được đảm bảo, hoặc không còn phù hợp thì cơ quan cấp phép được quyền từ chối hoặc yêu cầu chủ giấy phép xuất trình lại điều kiện cấp phép kinh doanh

Ví dụ: Công ty A được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Công ty A sau khi thay đổi chủ sở hữu từ người VN sang người nước ngoài đã đổi tên thành Công ty B

Khi đó việc xin cấp lại GCN đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không được hiểu là thủ tục cập nhật tên công ty trên giấy phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét lại điều kiện cấp phép khi giải quyết thủ tục bởi công ty đã thay đổi từ công ty vốn VN sang công ty vốn nước ngoài.

Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được giải quyết bởi Phòng đăng ký kinh doanh trong 03 ngày làm việc kể từ từ điểm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp hợp lệ. Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ có những lưu ý sau:

✔  Thứ nhất, thông tin cập nhật không ghi nhận trên GCN đăng ký doanh nghiệp cũ thì Phòng ĐKKD không thực hiện việc cấp lại GCN đăng ký doanh nghiệp.

✔  Thứ hai, thông tin cập nhật dựa trên sự cam kết của chủ doanh nghiệp về tính chính xác, trung thực. Nên các hành vi gian dối, giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều vi phạm pháp luật. Nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp dù được thông qua vẫn có thể bị hủy bỏ, thu hồi khi bị phát hiện.

✔  Doanh nghiệp được quyền thực hiện khai nộp hồ sơ cập nhật thông tin online qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia để được giải quyết.

Vướng mắc khi cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp hiện nay

Nhiều doanh nghiệp chỉ cập nhật số CMTND của Giám đốc nhưng hồ sơ không được chấp nhận, lý do từ chối hồ sơ có thể đến từ các thông tin đăng ký doanh nghiệp chưa đầy đủ. Cụ thể:

✔  Theo quy định doanh nghiêp phải đăng ký SĐT, tên kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trên GCN đăng ký doanh nghiệp nhưng đến thời điểm nộp hồ sơ cập nhật thông tin vẫn chưa thực hiện.

✔  Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh sử dụng mã ngành cũ nên phải thực hiện thủ tục cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định mới.

Tham khảo: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ đăng ký kinh doanh giá rẻ đảm bảo trợ giúp chính xác, nhanh cho doanh nghiệp cần cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin giấy phép kinh doanh.