Thủ tục báo mất sổ đỏ bao gồm:

  • Công dân khi bị mất sổ đỏ khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất sổ đỏ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
  • Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau khi hoàn thành cơ quan thụ lý tin báo mất sổ đỏ sẽ cấp giấy xác nhận việc đã niêm yết công khai thông báo mất sổ đỏ cho người yêu cầu.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất bao gồm:

  • Bước 1: Sau 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục báo mất sổ đỏ, công dân chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ.
  • Bước 2: Nội hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ -> Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất -> Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ; -> Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Bước 4: Trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp lại cho công dân.

Xin cấp lại sổ đỏ bị mất cần những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;
  • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
  • Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Thủ tục sang tên sổ đỏ

+ Dịch vụ luật sư

+ Hàng thừa kế theo pháp luật