Mẫu giấy đặt cọc mua đất mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

GIẤY NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay ......./..../20..., chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

I. BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà)/                                                       Sinh năm:

CMTND/CCCD:

Địa chỉ:

II. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà)/                                                       Sinh năm:

CMTND/CCCD:

Địa chỉ:

Bên B nhận đặt cọc mua bán đất từ Bên A với thỏa thuận chi tiết như sau:

1. Số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

2. Đặt cọc để mua bán thửa đất số ...., tờ bản đồ số .... tại ..............., huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Giấy chứng nhận QSDĐ số ............. do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày ..... thuộc sở hữu của Bên B.

3. Số tiền thỏa thuận mua bán đất: ...... VND (..............).

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B số tiền mua bán đất còn lại là:

.....................................

Vào cùng thời điểm hai bên ký hợp đồng công chứng mua bán đất.

4. Bên B có trách nhiệm thanh toán phí công chứng, phí và thuế sang tên quyền sử dụng đất.

5. Hợp đồng đặt cọc có hiệu lực kể từ ngày ký, hai bên công chứng hợp đồng mua bán đất chậm nhất là ngày:        /      /20....

Bên mua không mua đất thì mất tiền cọc, Bên bán không bán đất phạt cọc gấp 02 (hai) lần số tiền cọc.

6. Bên B cam kết đất không tranh chấp và thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B tại thởi điểm mua bán đất.

Các bên đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng, trên tinh thần tự nguyện không nhầm lẫn, không bị ép buộc cùng ký tên dưới đây.

BÊN ĐẶT CỌC            BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

Cách viết giấy nhận tiền đặt cọc mua nhà đất như sau:

  • Chỉ nên đặt cọc trực tiếp với chủ đất, bởi tranh chấp đặt cọc rất khó giải quyết nên khi người nhận cọc không phải chủ đất thì khi giấy đặt cọc mua đất bị phá vỡ thì bạn cũng khó đòi lại tiền đặt cọc.
  • Cần chỉ đích danh thửa đất mua bán, thời điểm mua bán và giá trị mảnh đất được thỏa thuận bán.
  • Cần yêu cầu bên nhận cọc cung cấp sổ đỏ và giấy tờ cá nhân như CMTND/CCCD để xác định đúng thông tin giao kết trên giấy đặt cọc mua đất là đúng.
  • Giấy đặt cọc mua đất không cần công chứng, chứng thực nên thỏa thuận nội dung có thể tùy nghi thêm bớt, và nội dung đặt cọc thì càng chi tiết càng tốt.

Có được hủy bỏ giấy đặt cọc mua nhà đất đã ký

Các bên có quyền tự thỏa thuận hủy bỏ giao kết đặt cọc này, trường hợp ý chí hủy bỏ việc đặt cọc là đơn phương của một bên thì bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Việc hủy bỏ giấy đặt cọc trái luật khiến bạn sẽ bị phạt cọc dù trong giấy nhận tiền đặt cọc không ghi nhận nội dung này.
  • Hủy bỏ đặt cọc cũng làm cho mảnh đất thỏa thuận mua bán được coi là đang tranh chấp nên bên bị ảnh hưởng quyền lợi có quyền yêu cầu Phòng đăng ký nhà đất tạm dừng thủ tục sang tên sổ đỏ.

Do vậy khi quyết định việc hủy bỏ, chấm dứt việc đặt cọc mua bán đất, bạn cần có sự đánh giá chi tiết các rủi ro phải đối diện và lợi ích đạt được trước khi tiến hành.

Dịch vụ hữu ích

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Làm giấy phép lao động